Ultimele noutati

     
 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


   


 


 


 

 

Anunt concurs

Tematica si bibliografie

 


 


  


 

 Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările şi completările ulterioare

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică

  1. Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Arad, str.Corneliu Coposu nr.22, municipiul Arad, în perioada 21.12.2015 – 07.01.2016

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc următoarele condiţii generale si specifice :

(1)   Condiţiile generale sunt următoarele:

          a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;  
          b) să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

          c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia;  
           d) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

                (2) Condiţiile specifice sunt următoarele:
           a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:  
             (i) pregătire de bază: absolvent al unei instituții de învățământ superior medical,

economico-financiar sau juridic;

            (ii) să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății

            (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii funcției - minimum 9 ani;   
            (iv) activitate desfăşurată în management de minimum 5 ani;  
          b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;  
          c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;  
          d) candidaţii vor prezenta proiectul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru funcţia de manager la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

3. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, jud Arad, RO35TREZ02121F365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, CF 3519879.

4. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul  Managementul Spitalelor  din cadrul Consiliului Judetean Arad,et.II, cam.8,  până în data de 07.12.2015, ora 12.00.

 

5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

                a) cererea de înscriere;

          b) copia actului de identitate;

          c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

          d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii

          e) curriculum vitae;

          f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată pentru conformitatea cu originalul de către conducerea unităţii;

          g) cazierul judiciar;

          h) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

          i) declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

          j) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale, că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

          k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

          l) proiectul de management realizat de candidat;

          m) chitanţa privind plata taxei de participare la concurs. 

6. Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad www.scjarad.ro, pe site-ul Consiliului Judetean Arad www.cjarad.ro  şi se afişează la sediul spitalului, serviciul RUNOS.

Informatii suplimentare la nr.tel.0357731214 - serviciul Managementul Spitalelor (Consiliul Judetean).

      

 DOCUMENTAȚIE:

1. Anunt concurs manager decembrie 2015.doc

2. Calendar concurs decembrie.xls

3. Regulament de organizare si desfasurare decembrie.doc

4. Bibliografie de concurs decembrie.doc

5. Teme cadru decembrie.doc

6. Grila de punctare a proiectului de management  decembrie.xls

 

 


 


 

 

Cerere oferte


Licitaţie arhivă


 

 Cerere ofertă

 Fişă calcul


Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările şi completările ulterioare

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică

  1. Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Arad, str.Corneliu Coposu nr.22, municipiul Arad, în perioada 02.11.2015 – 16.11.2015  

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc următoarele condiţii generale si specifice :

(1)   Condiţiile generale sunt următoarele:

          a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;  
          b) să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

          c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia;  
           d) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

                (2) Condiţiile specifice sunt următoarele:
           a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:  
             (i) pregătire de bază: absolvent al unei instituții de învățământ superior medical,

economico-financiar sau juridic;

            (ii) să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății

            (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii funcției - minimum 9 ani;   
            (iv) activitate desfăşurată în management de minimum 5 ani;  
          b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;  
          c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;  
          d) candidaţii vor prezenta proiectul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru funcţia de manager la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

3. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, jud Arad, RO35TREZ02121F365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, CF 3519879.

4. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul  RUNOS din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, până în data de 21.10.2015, ora 12.00.

 

5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

                a) cererea de înscriere;

          b) copia actului de identitate;

          c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

          d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii

          e) curriculum vitae;

          f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată pentru conformitatea cu originalul de către conducerea unităţii;

          g) cazierul judiciar;

          h) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

          i) declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

          j) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale, că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

          k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

          l) proiectul de management realizat de candidat;

          m) chitanţa privind plata taxei de participare la concurs. 

6. Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad www.scjarad.ro, pe site-ul Consiliului Judetean Arad www.cjarad.ro  şi se afişează la sediul spitalului, serviciul RUNOS.

Informatii suplimentare la nr.tel.0357407200 int.277 - serviciul RUNOS

       

 Documentatie

 - 1  Anunt concurs manager site 2015.docx

 - 2  regulament de organizare si desfasurare.doc

 - 3  bibliografie de concurs.doc

 - 4  teme cadru.doc

 - 5 calendar concurs manager  SCJU Arad.doc

 - 6 grila de punctare a proiectului de management.XLS  

 

 

 

Venituri Nete - Spitalul Clinic Judetean Arad
Finaciar-contabil Judetean Arad
declaratii de avere si interese Arad Judetean
Proiecte  Europene - SCJARAD
 
 

 

 
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday362
mod_vvisit_counterYesterday587
mod_vvisit_counterThis week3236
mod_vvisit_counterLast week4745
mod_vvisit_counterThis month7613
mod_vvisit_counterLast month15309
mod_vvisit_counterAll days432796

Online Now: 4
Your IP: 54.144.114.177
,
Today: Februarie 12, 2016

Sunteti multumiti de calitatea serviciilor medicale oferite de spitalul nostru?