Conducerea

     
 
 
NUMELE FUNCȚIA  CONTACT  

Ec. Ionescu Florina
Manager
0040 - 357 407 200

Dr. Timiș Lenuța
Director Medical
0040 - 357 407 200 / int. 115

Ec. Chirilă Crina
Director Financiar Contabil
0040 - 357 407 200 / int. 102

As. med. lic. Popa Otilia
Director Îngrijiri
0040 - 357 407 200 / int. 313

 Ec. Kurunczi Daniel  Director Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice 0040 - 357 407 200 / int. 169