Conducerea

     
 
 
  NUMELE FUNCȚIA  CONTACT  
 
 
Ec. Ionescu Florina
Manager
0040 - 357 407 200
 
 
Dr. Timiș Lenuța
Director Medical
0040 - 357 407 200 / int. 115
 
 
Ec. Chirilă Crina
Director Financiar Contabil
0040 - 357 407 200 / int. 102
 
 
As. med. lic. Popa Otilia
Director Îngrijiri
0040 - 357 407 200 / int. 313
 
   Ec. Kurunczi Daniel  Director Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice 0040 - 357 407 200 / int. 169