La Spitalul Județean se continuă investițiile

Print Email
     
 

Ședința Consiliului Județean Arad de vineri 28 octombrie a.c., a cuprins pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre privind noi lucrări de investiții la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad inclusiv achiziționarea de aparatură modernă și de înaltă tehnologie. Toate acestea proiecte, vin în completarea investițiilor derulate de Consiliul Județean Arad în sistemul public de sănătate, astfel încât să se asigure cele mai bune condiții pentru pacienți și implicit activitatea medicală să fie de înaltă clasă și de bună calitate.

            În prezent, la secția ATI și blocul operator din cadrul spitalului se efectuează reparații capitale de reamenajare și recompartimentare a secției, finalizarea lucrărilor fiind prevăzută pentru sfârșitul lunii decembrie 2011. Este binecunoscută lucrarea de izolare termică a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, care, pe lângă faptul că asigură o bună izolație din punct de vedere termic și fonic, oferă și un aspect civilizat, frumos și estetic al imobilului. Proiectul de reabilitare termică a prevăzut montarea panourilor de protecție, înlocuirea ferestrelor și a ușilor cu tâmplărie PVC și geamuri termoizolante precum și izolarea acoperișului cu un strat de poliuretan și vopsea specifică. Parcul de panouri solare, la ora actuală cel mai mare parc din țară de panouri solare care deservește un spital, este o altă realizare a administrației județene, lucrare finalizată la începutul acestui an și care a condus la eliminarea cheltuielilor cu apa caldă, din sistemul centralizat de termoficare.  

            Unul din proiectele adoptate în cadrul ultimei ședinței a Consiliului Județean Arad se referă la amenajarea incintei Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. În cadrul acestuia sunt prevăzute lucrări de sistematizare a circulației rutiere în curtea spitalului, prin crearea a două fluxuri de circulație și parcări corespunzătoare, amenajarea parcului și extinderea intrării în Unitatea de Primiri Urgențe prin realizarea unei copertine. De menționat este faptul că soluțiile adoptate în cadrul proiectului au un impact redus asupra mediului și vor contribui la creșterea confortului necesar pacienților, atât fizic cât și psihic.

            Prin sistematizarea circulației în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad se va obține accesul mai facil al ambulanțelor spre Unitatea de Primiri Urgențe. Se va asigura un traseu separat pentru ambulanțe, care să nu se intersecteze cu celelalte mașini. Se asigură, astfel, fluidizarea circulației și se evită blocajele la punctul de primire a cazurilor urgente.

„Câteva minute pot însemna viața unui om. În actualul sistem, cu mașinile private având același acces ca și ambulanțele, cu o singură bandă de mers, fluxul este greoi, apare pericolul unui blocaj. Vom delimita clar accesul ambulanțelor de celelalte mașini. Chiar și intrarea va fi separată”, a afirmat Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean Arad.

            De asemenea, proiectul prevede crearea de noi locuri de parcare bine delimitate și amenajarea parcului prin plantare de arbori, arbuști, flori și gazon, crearea unui luciu de apă precum și amenajarea a 4 foișoare de odihnă și a unui spațiu comercial.

Lucrările de extindere la intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD prin construirea unei copertine care să asigure trei posturi de primiri, concomitent, sunt cea mai importantă parte a proiectului. Valoarea lucrării este de 177.000 lei (cu TVA inclus), termenul de realizare fiind estimat la 6 luni de zile.
Întregul proiect, în valoare totală de 260.806 lei (TVA inclus), este finanțat în totalitate de  Consiliul Județean Arad.

Preluarea și unificarea spitalelor de către administrația județeană au reprezentat primii pași de reformă în sistemul spitalicesc arădean. Vom continua să investim în spital. Cu toată responsabilitatea, Consiliul Județean Arad va continua susținerea Spitalului Clinic Județean de urgență Arad, pentru realizarea lucrărilor de modernizare și pentru achiziționarea de aparatură medicală. Este necesară implicarea noastră, a tuturor factorilor de decizie, pentru a asigura pacienților condiții normale de tratament”, a precizat Nicolae Ioțcu, președinte al CJA.

 

 

Se cumpără parchet pentru tot spitalul
 

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, holul principal de intrare a fost complet refăcut. Lucrările au constat în dezafectarea chioșcului, a fostei recepții, recondiționarea și vopsirea pereților și a tavanului, schimbarea geamurilor și a ușii de intrare precum și montarea unui nou tip de pardoseală, un linoleum special din PVC, denumit tarchet. Astfel de lucrări de igienizare s-au efectuat și la coridorul care face legătura cu Unitatea de Primiri Urgențe și la holul de la lifturile spitalului, inclusiv montarea de tarchet. Tarchetul prezintă o serie de avantaje, fiind durabil și ușor de întreținut, recomandat pentru a fi utilizat în clinicile medicale, spitale, cabinete medicale, școli, grădinițe, universități, săli de sport, bucătării ș.a.m.d.

Avantajele oferite de utilizarea tarchetului și necesitatea efectuării lucrărilor de igienizare și recondiționare în clădirea principală a spitalului sunt factori care au determinat adoptarea în cadrul ședinței din luna octombrie a unui proiect de modernizare a căilor de acces din clădire. Astfel, se vor efectua lucrări de reabilitare pentru amenajarea coridoarelor de la subsol, etajele 1, 3, 4, 5 și 6, prin montarea de tarchet pe căile de acces, la fiecare nivel, schimbarea ușilor și a glasvandurilor de lemn (unde este cazul) cu tâmplărie termopan, la etajele 3, 4, 5, 6  inclusiv la scara de incendiu, reparații pereți, plafon și podea, precum și igienizarea coridoarelor (zugrăvit și vopsit).
Valoarea estimată a lucrărilor montat tarchet și igienizare 410.000 lei, iar a lucrărilor de tâmplărie termopan și reparat spaleți 100.000 lei.

 

Aparatură modernă și de înaltă tehnologie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
 

Achiziția de aparatură medicală performantă, este o necesitate stringentă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, fiind un factor major în asigurarea condițiilor de maximă siguranță pentru pacient și implicit de asigurarea unui act medical de înaltă calitate.   
La ora actuală, întreaga îngrijire acordată pacienților se realizează cu aparatură medicală, inclusiv instrumentar, aflată în uz de foarte mult timp. Circa 65% din aparatură este învechită, ceea ce mărește numărul de zile de spitalizare postoperatorie. De asemenea, 70% din mobilierul medical este în uz de peste 20 de ani. Datele prezentate trebuie coroborate cu numărul foarte ridicat de intervenții chirurgicale și cu numărul de pacienți care apelează la serviciile Spitalului Județean”, a afirmat Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean Arad.
În prezent în cadrul blocului operator și secția de anestezie terapie intensivă se desfășoară lucrări de reparații capitale, modernizare și recompartimentare și stabilirea unor circuite funcționale. Aparatură actuală care se regăsește în aceste secții, este veche și nu corespunde din punct de vedere tehnologic, iar  demersurile inițiate de Consiliul Județean Arad de a achiziționa aparatură de ultimă generație vin ca o completare în susținerea și dezvoltarea sistemului de sănătate arădean.
Achiziționarea echipamentelor medicale prevăzute, alături de finalizarea lucrărilor de investiții demarate de administrația județeană la spital, vor contribui la asigurarea actului medical performant și eficient, evitând riscurile de complicații postoperatorii și o recuperarea mai bună a pacienților. Spitalul Clinic Județean Arad ca avea un bloc operator modern, cu circuite conform standardelor în vigoare, cu o creștere a eficienței prin reducerea costurilor energetice și a celor materiale. Se estimează de asemenea o creșterea a adresabilității clinice prin acoperirea tipurilor de boli tratabile chirurgical, pacienții nu vor fi nevoiți să se deplaseze, pentru tratamente de specialitate, în clinicile universitare din țară. Implicit, acest aspect atrage o reducere a cheltuielilor postoperatorii. Se va obține și o mărire a eficienței în ceea ce privește alocarea de resurse umane, deoarece prin dotarea specifică se va elimina intervenția manuală în anumite etape ale activităților medicale.
Printre aparatele medicale necesare regăsim: aparate de anestezie, stații centrale de monitorizare a pacienților, mese de operație, lămpi scialitice, instrumentar chirurgical, turn pentru chirurgia laparoscopică, angiograf mobil ș.a.m.d.