Vindecare fără granițe între Criș și Mureș

Print Email
     
 
„Vindecare fără granițe în regiunea Criș Mureș”,
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - România 2007 - 2013, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

 

Programul de Colaborare Uniunea Europeană
Transfrontalieră Fondul European de Dezvoltare Regională
Ungaria – România 2007 - 2013 Două țări, un scop, succes comun!

                        

Numele: „Vindecare fără granițe între Criș și Mureș – întemeierea bazei comune îngrijirii medicale în județele Arad și Békés

 

Cod  HURO/0802/021

 

Proprietar proiect: Spitalul Județean „Pándy Kálmán” din Gyula

 

Bugetul proiectului: 1 968 600 EUR , din care sprijin ERFA 1 673 310 EUR, finanțare

partener din partea statului 225 210 EUR, partea proprie 70 080 EUR

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

Spitalul „Pándy Kálmán” corpului de reprezentanță din Județul Békés și Spitalul Județean din Arad a câștigat un proiect referitor la colaborare transfrontalieră cu titlul „Vindecare fără granițe între Criș și Mureș – întemeierea bazei comune îngrijirii medicale în județele Arad și Békés.”

 

Scopul proiectului: îngrijirea bolnavilor de-a lungul graniței, în scopul sprijinirii acesteia formarea unor sisteme de documentare privind bolnavii, capabil la comunicare, cuprinzând și radiologia digitală.

 

Rezultate scontate:  siguranța îngrijirii bolnavilor la un nivel mai ridicat, utilizarea optimă a aparaturii de diagnosticare de mare valoare.

 

Interesul comunității: Nu va exista impedimentul că informațiile vitale nu ajung la timp la locul unde bolnavul este internat la urgență într-un spital apropiat. Cu utilizarea mai bună a resurselor se poate realiza o îngrijire la nivel mai ridicat.

 

Actualități, situația momentană: Proiectul nostru a câștigat sprijinul, momentan se întocmește contractul de susținere.

 

Conținutul prezentei pagini web nu reflectă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.