Farmacia spitalului

Print Email
     
 

 

Farmacia cu circuit închis - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Str. Andrenyi Karoly nr. 2 - 4 cu puncte de lucru în:

1. P-ța M. Viteazu nr. 7 - 8

2. Str. Episcopiei nr. 5

3. Str. M. Eminescu nr. 46

Tel. / Fax: 0257/338379

  

Personalul:

SUCIU LUCIA - farmacist primar / farmacist șef

HANDA LUMINITA - farmacist primar

SICULAN LUCIA - farmacist specialist

KRAUSZ ALEXANDRINA - farmacist

DUBĂȚ LUMINITA - asistent principal

PALFI EDITH - asistent principal

TOMA STELUȚA - asistent principal

BONCHIȘ LAVINIA - asistent principal

NADRAU DARIA - asistent principal

CHIRLA IOANA - asistent principal

STAHL BEATA - asistent principal

PAPOS RICHARD - asistent principal

ANCAS MIRELA - asistent principal

GAFENCU RODICA - asistent principal

SERAN CLAUDIA - asistent principal

FODOR MARIA - asistent

REDAC CLAUDIA - asistent

MĂRCUȚ TEODORA - asistent

JUDEA DORINA - asistent

BRUȚIU CRISTINA - asistent / referent calculator

KOMLODI OLGA - statistician medical

PĂTRAȘCU LIVIA - operator calculator

TOLAN ANA MARIA - registrator medical

 

 Servicii oferite de farmacie:

Recepționează medicamente și materiale sanitare pe baza facturilor de la distribuitori, în baza contractelor încheiate de Biroul Achiziții publice.

Introduc facturile în sistemul de gestiune cantitativ - valorică a farmaciei, verificând datele de pe ambalajul produselor: termen de valabilitate, lot, APP.

Asigură păstrarea medicamentelor în depozite în funcție de lot și termen de valabilitate și asigură păstrarea în condiții optime de temperatură și umiditate.

Eliberează medicamentele solicitate de secții pe baza condicilor de prescripții medicale, individual pe pacient și pe baza condicilor de aparat specifice fiecărei secții. Medicamentele eliberate sunt: antibiotice, soluții perfuzabile, analgezice, diverse sau specifice programelor de sănătate: Oncologie, Hemodializă, Diabet, Hemofilie, TBC, ATI, Boli rare.

Eliberează stupefiante conform condicilor de prescripții medicale pe formulare speciale reglementate de legislația în vigoare.

Eliberează medicamente gratuite pe rețete din Programul național HIV și Endocrinologie, la ghișeu separat pe baza cardului de sănătate.

Prepară rețete magistrale prescrise de secțiile spitalului în funcție de specificul acestora.

Alcătuiește rapoarte privind consumurile de medicamente, antibiotice, materiale sanitare și a medicației din programele naționale de sănătate solicitate de CAS, DSP, etc.

Întocmește rapoarte lunare privind Balanța de farmacie pe fiecare gestiune în parte și comenzile de medicamente pentru fiecare punct de lucru și fiecare program de sănătate separat.