Farmacia spitalului

Print Email
     
 

Farmacia cu circuit nchis - Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Arad


Str. Andrenyi Karoly nr. 2 - 4 cu puncte de lucru n:

1. P-?a M. Viteazu nr. 7 - 8

2. Str. Episcopiei nr. 5

3. Str. M. Eminescu nr. 46

Tel. / Fax: 0257/338379

Personalul:


SUCIU LUCIA - farmacist primar / farmacist ?ef

HANDA LUMINITA - farmacist primar

SICULAN LUCIA - farmacist specialist

KRAUSZ ALEXANDRINA - farmacist

DUBAT LUMINITA - asistent principal

PALFI EDITH - asistent principal

TOMA STELUTA - asistent principal

BONCHIS LAVINIA - asistent principal

NADRAU DARIA - asistent principal

CHIRLA IOANA - asistent principal

STAHL BEATA - asistent principal

PAPOS RICHARD - asistent principal

ANCAS MIRELA - asistent principal

GAFENCU RODICA - asistent principal

SERAN CLAUDIA - asistent principal

FODOR MARIA - asistent

REDAC CLAUDIA - asistent

MARCUT TEODORA - asistent

JUDEA DORINA - asistent

BRUTIU CRISTINA - asistent / referent calculator

KOMLODI OLGA - statistician medical

PATRASCU LIVIA - operator calculator

TOLAN ANA MARIA - registrator medical

Servicii oferite de farmacie:


Recep?ioneaz? medicamente ?i materiale sanitare pe baza facturilor de la distribuitori, n baza contractelor ncheiate de Biroul Achizi?ii publice.

Introduc facturile n sistemul de gestiune cantitativ - valoric? a farmaciei, verificnd datele de pe ambalajul produselor: termen de valabilitate, lot, APP.

Asigur? p?strarea medicamentelor n depozite n func?ie de lot ?i termen de valabilitate ?i asigur? p?strarea n condi?ii optime de temperatur? ?i umiditate.

Elibereaz? medicamentele solicitate de sec?ii pe baza condicilor de prescrip?ii medicale, individual pe pacient ?i pe baza condicilor de aparat specifice fiec?rei sec?ii. Medicamentele eliberate sunt: antibiotice, solu?ii perfuzabile, analgezice, diverse sau specifice programelor de s?n?tate: Oncologie, Hemodializ?, Diabet, Hemofilie, TBC, ATI, Boli rare.

Elibereaz? stupefiante conform condicilor de prescrip?ii medicale pe formulare speciale reglementate de legisla?ia n vigoare.

Elibereaz? medicamente gratuite pe re?ete din Programul na?ional HIV ?i Endocrinologie, la ghi?eu separat pe baza cardului de s?n?tate.

Prepar? re?ete magistrale prescrise de sec?iile spitalului n func?ie de specificul acestora.

Alc?tuie?te rapoarte privind consumurile de medicamente, antibiotice, materiale sanitare ?i a medica?iei din programele na?ionale de s?n?tate solicitate de CAS, DSP, etc.

ntocme?te rapoarte lunare privind Balan?a de farmacie pe fiecare gestiune n parte ?i comenzile de medicamente pentru fiecare punct de lucru ?i fiecare program de s?n?tate separat.