Print Email
     
 

Ghioroc, nr. 90

Tel / Fax: 0257461323

Compartimentul de ngrijiri paliative al Spitalului Clinic Jude?ean Arad func?ioneaz? n prezent cu urm?torul personal: un medic (medic specialist medicin? intern? curs ngrijiri paliative); 10 asistente (dintre care 3 cu studii superioare), 15 infirmiere (dintre care 2, lunar, prin rota?ie, desf??oar? activitatea de ngrijitoare iar 2 activeaz? n cadrul sp?l?toriei), un asistent social (cu studii superioare), o registratoare ?i 2 fochi?ti (activitatea centralei termice se desf??oar? cu ajutorul a nca 2 persoane, care au contract de colaborare, ca persoan? fizic? autorizat?). La nevoie, pentru pacien?ii care solicit?, se face apel la preotul din localitate (activitate benevol?).

Intern?rile se efectueaz? pe cele 22 de paturi, existente n cadrul a 13 saloane (cu un pat sau doua paturi).

Serviciile efectuate n cadrul compartimentului sunt:

se asigur? cazarea, hrana, echipamentul ?i condi?iile igienico-sanitare necesare ngrijirii pacientului;

controlul durerii (durere greu tratabil?, titrarea opioidului major la pacien?ii opioid naivi);

tratamentul simptomatic medicamentos sau nemedicamentos;

controlul simptomelor digestive (v?rs?turi, constipa?ie sever?, clisme evacuatorii);

controlul simptomelor respiratorii (dispnee sever? ?i terminal?);

controlul simptomelor hematologice (hemoragie, hematurie);

supravegherea permanent? a st?rii de s?n?tate a pacien?ilor;

asisten?? medical?;

proceduri specifice (montare sond? urinar?, toracocenteza evacuatorie, paracenteza evacuatorie, aspira?ie ?i administrare de oxigen, pansamente pl?gi ?i escare multiple, ngrijirea de fistule ?i stome, tumori ulcerate, administrarea parenteral? a medicamentelor);

consiliere spiritual? acordat? pacientului.

Personalul compartimentului este:

Dr. NINI IULIANA RODICA, medic primar

Dr. B?RB?TEI CLAUDIU, medic specialist