Proiecte Europene in derulare

Print Email
     
 
 
 
 
 

Cresterea Calitatii Actului Medical 

Informare Proiect POCU - Creșterea Calității Actului Medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical - organizare cursuri de dezvoltare

profesională pentru medici

  

*Anunț recrutare și selecție personal pe perioadă determinată în cadrul proiectului 


**Rezultate selecție dosare personal proiect POCU (pe perioadă determinată)

 

***Rezultate interviu selecție personal proiect POCU (pe perioada determinată)


****Rezultate finale proiect POCU (pe perioada determinată)

  

 

Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad în contextul pandemiei COVID-19

 


 

 

 

 
   
 

Anunţ de participare

 

 

Îmbunătățirea accesului populației din județul Arad la servicii medicale de urgență

   
 

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad

 

”Creșterea calității actului medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical”, POCU/91/4/8/109601

   
   
Teleradiologia transfrontalieră în judeţele Csongrád-Arad HURO/0802/013
proiect implementat în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013 


   
 Două ţări, un scop, succes comun!
 Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în parteneriat cu Spitalul Județean Pándy Kálmán Békés

 

   
   
„Vindecare fără graniţe în regiunea Criş Mures”,
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - România 2007 - 2013, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.