Biroul de internări

Print Email
     
 

tel: 0257 / 220 000 int. 250


Internarea
Se face pe baza de biletului de internare dat de medicul specialist sau de medicul de familie, prin biroul de internări (aflat la intrarea in spital). În cazuri de urgență internarea se face direct prin serviciul de urgență al Spitalul.

În conformitate cu prevederile Contractului-Cadru pentru anul 2014-2015 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 400/2014 asistența medicală spitalicească în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, se realizează prin servicii spitalicești, care sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale și/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare continuă sunt:

a) urgență medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viața pacientului sau care are acest potențial până la rezolvarea situației de urgență;

b) boli cu potențial endemoepidemic, până la rezolvarea completă a cazului;

c) nașterea.

Criteriul pe baza căruia se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare de zi este situația de urgență medico-chirurgicală.

Pentru criteriul urgență medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligația să evalueze situația medicală a pacientului și să îl externeze dacă serviciile medicale de urgență nu se mai justifică.

La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicești de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgență.


Acte necesare la internare prin Biroul de Internări:

* buletin identitate sau carte de identitate
* card de sănătate
* bilet de trimitere medic specialist
* adeverință pentru confirmarea achitării contribuției asigurărilor de sănătate sau cupon de pensie

Lucruri necesare: pijama, papuci, halat, prosop, săpun, periuță dinți, cană, linguriță.