Cetățeni străini

Print Email
     
 
Documentele pe baza cărora se acordă asistență medicală cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
copie xerox după pașaport /act de identitate, copie xerox, card european de asigurări de sănătate (acesta poate fi înlocuit și cu documentul numit certificat de înlocuire provizoriu).

În cazul în care persoanele în cauză nu pot prezenta aceste documente vor achita contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Persoanele care sunt cetățeni străini dar care au drept de ședere în România au aceleași drepturi ca orice cetățean român, respectiv acordarea asistenței medicale se va face pe baza dovezii calității de asigurat eliberată de către Casa de Asigurări de Sănătate.