Externarea pacienților

Print Email
     
 

Condiții de externare a pacienților

 

       -  i se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
       -  recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
       -  recomandări privind un stil de viață sănătos;
       -  i se eliberează la externare biletul de ieșire, întocmit de medicul curant;
       -  rețeta compensată / gratuită dacă persoana este asigurată;
       -  concediu medical (la cerere);
       -  i se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul), servicii ce pot fi oferite de Punctul de tratamente al SCJU Arad sau de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.