Anunturi

Print Email
     
 

Tematică și bibliografie medic ATI
Tematică și bibliografie medic Psihiatru
Anunț concurs medici specialiști pe secțiile ATI I, ATI II, ATI Obstetrică-Ginecologie și la Clinica de Psihiatrie

 


 

Rezultat final concurs asistenți medicali

Rezultat selecție dosare asistenți medicali

Anunț concurs asistenți secția ATI II (pe durată determinată)

Rezultat final concurs infirmieri

Rezultat selecție dosare infirmieri

Anunț concurs infirmieri pe Secțiile Medicină Internă II, Urologie, Chirurgie Generală II, Pneumologie, ATI II, Recuperare Respiratorie (pe durată determinată)

Rezultat final interviu selecție medici specialiști la secția Ortopedie-Traumatologie (pe durată determinată) 

Rezultat selecție dosare medici specialiști la secția Ortopedie-Traumatologie (pe durată determinată)

Anunț concurs medici specialiști la Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie (pe durată determinată)

 


 

Rezultat probă interviu infirmieri UPU-SMURD, ATI 4, BIA - Tronson B (pe perioadă determinată)

Rezultat selecție dosare medic epidemiolog SPIAAM (pe perioadă determinată)

Rezultat selecție dosare bracardieri UPU-SMURD (pe perioadă determinată)

Rezultat selecție dosare infirmieri UPU-SMURD, ATI 4, BIA - Tronson B (pe perioadă determinată)

Anunț concurs infirmieri și brancardieri pe secțiile UPU-SMURD, ATI 4, BIA - Tronson B (pe perioadă determinată)
Anunț concurs medic specialist în specialitatea epidemiologie SPIAAM (pe perioadă determinată)

 


 

Rezultat contestație muncitor calificat I - electrician
Rezultate selecție dosare muncitori calificați

Tematică și bibliografie electrician
Tematică și bibliografie fochist
Tematică și bibliografie instalator sanitar
Tematică și bibliografie lăcătuș
Tematică și bibliografie zugrav-zidar
Tematică și bibliografie muncitor necalificat (manipulant)

Anunț angajare muncitori calificați la Serviciul Tehnic-Administrativ și necalificați la Biroul Aprovizioare-Transport

 


 

Rezultate selecție dosare muncitori necalificați

Tematică și bibliografie muncitori necalificați

Anunț concurs muncitori necalificați la Compartimentul Gestionare Deșeuri Periculoase

 


 

Rezultat selecție dosare consilier juridic IA - la Serviciul Achiziții Publice Contractare și economist IA la Serviciul Tehnic-Administrativ

Tematică și bibliografie concurs consilier juridic IA și economist IA

Anunț concurs consilier juridic IA - la Serviciul Achiziții Publice Contractare și economist IA la Serviciul Tehnic-Administrativ

 


 

Soluționare contestație registratori la serviciul Statistică și Evaluare Medicală și în Compartiment Primire Pacienți

Rezultat selecție dosare registratori medicali la serviciul Statistică și Evaluare Medicală și în Compartiment Primire Pacienți

Tematică și bibliografie registratori medicali

Anunț concurs registratori medicali la serviciul Statistică și Evaluare Medicală și în Compartiment Primire Pacienți

 


Rezultate probă interviu concurs consilier II serviciul RUNOS - Birou Resurse Umane și economist IA serviciul RUNOS - Birou Salarizare 

Rezultate probă scrisă concurs consilier II serviciul RUNOS - Birou Resurse Umane și economist IA serviciul RUNOS - Birou Salarizare 

Rezultat selecție dosare consilier II serviciul RUNOS - Birou Resurse Umane și economist IA serviciul RUNOS - Birou Salarizare  

Anunț concurs consilier II serviciul RUNOS - Birou Resurse Umane și economist IA serviciul RUNOS - Birou Salarizare

Tematică și bibliografie consilier II

Tematică și bibliografie econimist IA 

Rezultat probă scrisă examen promovare consilier juridic I în cadrul Serviciului Juridic
Rezultat probă scrisă examen promovare asistenți medicali generaliști
Rezultat probă scrisă examen promovare muncitor calificat I

Tematică și bibliografie promovare consilier juridic I din cadrul Serviciului Juridic

Tematică și bibliografie promovare asistenți medicali generaliști - debutant

Tematică și bibliografie promovare muncitor calificat I - LĂCĂTUȘ

Anunț examene de promovare consilier juridic, asistenți medicali și muncitor calificat

 


 

Rezultat interviu concurs infirmieri debutanți Secția Clinică ATI 1 (pe perioadă determinată)

Rezultat selecție dosare concurs infirmieri debutanți Secția Clinică ATI 1 (pe perioadă determinată)

Anunț angajare infirmieri debutanți Secția Clinică ATI 1, pe perioadă determinată de 1 (una) lună cu posibilitate de prelungire a termenului

 


Rezultat final concurs registratori medicali pentru Ambulatoriul Spitalului, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Primire Pacienți

Rezultat proba interviu registratori medicali pentru Ambulatoriul Spitalului, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Primire Pacienți

Rezultat contestație probă scrisă concurs registratori medicali pentru Ambulatoriul Spitalului, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Primire Pacienți

Rezultat probă scrisă concurs registratori medicali pentru Ambulatoriul Spitalului, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Primire Pacienți

Rezultat selecție dosare concurs registratori medicali pentru Ambulatoriul Spitalului, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Primire Pacienți

 


 

Rezultat probă interviu concurs medic primar/specialist în Linia de gardă Pediatrie

Rezultat selecție dosare concurs medic primar/specialist în Linia de garda Pediatrie

Tematică și bibliografie medic Pediatrie

Tematică și bibliografie medic Neonatologie

Tematică și bibliografie medic Anestezie și Terapie Intensivă

Anunț concurs douăă posturi medici specialiști anestezie și terapie intensivă, un post medic specialist neonatologie și un post medic specialist pediatrie


Rezultat final concurs econmist IA în cadrul Serviciului Achiziții Publice - Contractare

Rezultat proba interviu concurs economist IA Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat probă scrisă concurs economist IA Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat selecție dosare concurs economist IA Serviciului Achiziții Publice Contractare

Tematică și bibliografie economist IA în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Anunț concurs economist IA Serviciului Achiziții Publice Contractare


Anunț angajare medici pe linia de gardă în specialitatea Pediatrie

Tematică și bibliografie pentru ocuparea postului de registrator medical

Anunț angajare registratori medicali la Ambulator spital, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Primire Pacienți

 


 

Tematică și bibliografie pentru ocuparea postului medic specialist Medicina Muncii

Anunț concurs medic specialist Medicina Muncii


 


Rezultat final econmist IA în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat probă interviu concurs economist IA în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat probă scrisă concurs economist IA în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat selectie dosare concurs economist IA în cadrul Serviciului Achiziții Publice

Rezultat interviu medici pe linia de gardă în specialitatea Obstetrică-Ginecologie (pe perioadă determinată) 

Rezultat selecție dosare medici pe linia de gardă în specialitatea Obstetrică-Ginecologie (pe perioadă determinată)

Anunț angajare medici pe linia de gardă în specialitatea Obstetrică-Ginecologie (pe perioadă determinată)
Tematică și bibliografie concurs economist I A în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare
Anunț concurs economist I A în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

 

 


 

Rezultat selecție dosar asistent medical generalist la Cabinetul de Oncologie Medicală (pe durată determinată)

Anunț angajare asistent medical generalist la Cabinetul de Oncologie Medicală (pe durată determinată)

Rezultat selecție dosare concurs infirmieri
Rezultat selecție dosare concurs muncitor necalificat Secția Clinică Psihiatrie

Anunț angajare infirmieri și muncitor necalificat secții spital (pe durată determinată)

 


Rezultat final referent de specialitate debutant și registrator medical în cadrul Farmaciei SCJUA

Rezultat proba interviu referent de specialitate debutant și registrator medical în cadrul Farmaciei SCJUA

Rezultat probă scrisă pentru ocuparea posturilor de referent de specialitate debutant și registrator medical în cadrul Farmaciei

Rezultat selecție dosare - referent de specialitate debutant și registrator medical în cadrul Farmaciei SCJUA 

Rezultat selecție dosare concurs farmacist specialist

Tematică și bibliografie pentru ocuparea postului de referent debutant Farmacie

Tematică și bibliografie pentru ocuparea postului de registrator medical Farmacie

Rezultat selecție dosare concurs medici specialiști UPU-SMURD

Anunț concurs referent de specialitate debutant și registrator medical în cadrul Farmaciei SCJUA

 


 

Rezultat final concurs - șofer II și muncitor necalificat II în cadrul Biroului Aprovizionare-Transport 

Rezultat probă interviu concurs - șofer II și muncitor necalificat II în cadrul Biroului Aprovizionare-Transport 

Rezultate probă scrisă concurs - șofer II și muncitor necalificat II în cadrul Biroului Aprovizionare-Transport

Rezultat selecție dosare angajare - șofer II și muncitor necalificat II în cadrul Biroului Aprovizionare-Transport

Rezultat final concurs - șef serviciu II în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat probă interviu concurs - șef serviciu II în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat probă scrisă concurs - șef serviciu II în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat selecție dosare concurs - șef serviciu II în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

 


 

Rezultat final - Analist Programator I A în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală
Rezultat final - Economist I A în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultat final - Inspector de Specialitate I la Serviciul RUNOS Biroul Resurse Umane
Rezultat final - Economist I A în cadrul Serviciului RUNOS Biroul Salarizare

Rezultat probă interviu - Analist Programator I A în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală
Rezultat probă interviu - Economist I A în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultate probă interviu - Economist I A la Serviciul RUNOS - Biroul Salarizare

Rezultat probă scrisă - Analist Programator I A în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală
Rezultat probă scrisă - Economist I A în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

 


 

Tematică și bibliografie medicină de urgență
Tematică și bibliografie oncologie medicală
Tematică și bibliografie specialitate chirurgie generală
Tematică și bibliografie specialitatea pediatrie

 


 

Rezultat final pentru ocuparea postului Director Financiar-Contabil

Rezultate finale pentru ocuparea posturilor de șef Birou Aprovizionare-Transport și economiști debutanți - Birou Aprovizionare-Transport
Rezultat final pentru ocuparea postului de consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate
Rezultat final pentru ocuparea postului de economist I A în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Informare Pacienți și Urmărire Debite

Rezultate probă scrisă economist I A -Birou Salarizare și inspector de specialitate I -Birou Resurse Umane în cadrul Serviciului RUNOS

Rezultate examen promovare asistenți medicali

Rezultat examen promovare consilier II


 

Tematică și bibliografie farmacist specialist la Farmacia spitalului

Anunț concurs farmacist specialist la Farmacia spitalului

 


 

Rezultate selecție dosare economist IA și consilier juridic II în cadrul Serviciului Achiziții Publice Contractare

Rezultate selecție dosare analist programator IA în cadrul Serviciului Evaluare și Statistică Medicală

Rezultate selecție dosare economist IA -Birou Salarizare și inspector de specialitate -Birou Resurse Umane în cadrul Serviciului RUNOS

Rezultate interviu  șef birou gr. II Biroul Aprovizionare-Transport, economiști debutanți Biroul Aprovizionare-Transport

Rezultate proba scrisă șef Birou Aprovizionare-Transport și economist debutant - Birou Aprovizionare-Transport

Rezultate interviu economist I A în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Informare Pacienți și Urmărire Debite 

Rezultate proba scrisă economist IA în cadrul Serviciului Evaluare și Statistică Medicală -Compartiment Informare Pacienți și Urmărire Debite

Rezultat interviu consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Rezultate proba scrisă consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Rezultatul susținerii interviului pentru ocuparea postului Director Financiar-Contabil
Rezultatul susținerii proiectului de specialitate pentru ocuparea postului Director Financiar-Contabil

Rezultat proba scrisă director Financiar-Contabil 

Rezultate selecție dosare Director Financiar Contabil

 


 

Bibliografie șofer II Biroului Aprovizionare Transport
Bibliografie muncitor necalificat Biroului Aprovizionare Transport
Bibliografie șef serviciu gr.II Serviciului Achiziții Publice - Compartiment Contractare
Anunț concurs medici primari și specialiști la UPU SMURD Arad, medic specialist oncologie medicală, medic primar chirurgie generală
Anunț concurs șef serviciu gr.II în cadrul Serviciului Achiziții Publice - Contractare, șofer gr. II și muncitor necalificat gr. II în cadrul Biroului Aprovizionare Transport

 


 

Tematică și bibliografie examen de promovare consilier II în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Tematică și bibliografie asistenți medicali generaliști

Anunț examen de promovare asistenți medicali diverse secții și consilier II în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

 


 

Tematică și bibliografie analist programator I A  la serviciul Statistică și Evaluare Medicală

Bibliografie consilier juridic II la Serviciul de Achiziții Publice Contractare

Bibliografie economist I A la Serviciul de Achiziții Publice Contractare

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor: economist I A la Serviciul de Achiziții Publice Contractare, consilier juridic II la Serviciul de Achiziții Publice Contractare, analist programator I A la serviciul Statistică și Evaluare Medicală

 


 

Bibliografie concurs inspector de specialitate I  Birou Resurse Umane

Bibliografie concurs economist I A Birou Salarizare

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor: inspector de specialitate I la Serviciul RUNOS - Biroul Resurse Umane, economist I A - Serviciul RUNOS - Biroul Salarizare

 


 

Rezultate selecție dosare șef birou gr II și economiști debutanți în cadrul biroului Aprovizionare-Transport

Rezultate selecție dosar economist I A în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală - Compartiment Informare Pacienți și Urmărire Debite 

Rezultate selecție dosar consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Tematica și bibliografie consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității

Tematica și bibliografie șef Birou Aprovizionare și Transport și economiști

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor: consilier I (S) în cadrul Serviciului de Management al Calității, Economist I A (S) Compartiment Informare Pacienți și Urmărire Debite, Șef Birou gr. II (S) Biroul Aprovizionare și Transport, Economiști debutanți (S) Biroul Aprovizionare și Transport

 


 

Anunț concurs director financiar-contabil

Rezultat interviu medic pe linia de gardă în specialitatea ORL

Rezultat selecție dosar angajare medic pe linia de gardă în specialitatea ORL

Anunț angajare medic pe linia de gardă în specialitatea ORL

 


 

 

Rezultate interviu selecție infirmieri (pe durată determinată)

Rezultate interviu selecție brancardieri (pe durată determinată)

Rezultate selecție dosare brancardieri (pe durată determinată)

Rezultate selecție dosare infirmieri (pe durată determinată)

Anunț angajare infirmieri și brancardieri (pe durată determinată)

 


Rezultat interviu pentru post medic pentru linia de gardă Cardiologie

Rezultat selecție dosare medic pentru linia de gardă Cardiologie

Anunț angajare medic pentru linia de gardă Cardiologie

Rezultate selecție dosare medici ATI și BIA (pe durată determinată)

Anunț angajare medici pentru secțiile ATI și BIA (pe durată determinată)

 


 

 

Rezultate selecție dosare brancardieri și infirmieri

Rezultate selecție dosare asistenți medicali generaliști

Rezultate selecție dosare pentru muncitori și referent de specialitate

Anunț angajare asistenți medicali 

Anunț angajare infirmieri și brancardieri

Anunț angajare muncitori și referent

Rezultate selecție dosare medic pentru UPU-SMURD

Rezultate selecție dosare medic pentru Clinica de Psihiatrie

Anunț angajare medici pentru UPU-SMURD și pentru Clinica de Psihiatrie

 


 

Rezultate examen promovare asistenți medicali 

Rezultate examen promovare Economist I în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală

Rezultate examen promovare registratori medicali

Rezultate examen promovare Economist IA în cadrul UPU SMURD

Rezultate examen promovare Consilier Juridic I în cadrul Serviciului Achiziții

Rezultate examen promovare Consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității

Rezultate examen promovare consilier juridic I în cadrul Serviciului RUNOS

Rezultate examen promovare asistent medical Farmacie

Tematică și bibliografie - economist I A în cadrul UPU SMURD

Tematică și bibliografie - pentru ocuparea postului de asistent medical debutant farmacie

Tematică și bibliografie - registratori medicali

Tematică și bibliografie - consilier juridic I în cadrul Serviciului Achiziții 

Tematică și bibliografie - economist I în cadrul Serviciului Statistică și Evaluare Medicală

Tematică și bibliografie - consilier juridic I în cadrul Biroului Resurse Umane

Tematică și bibliografie - consilier I în cadrul Serviciului de Management al Calității 

Tematică și bibliografie - asistenți medicali generaliști

Anunț examen de promovare - registratori medicali, asistenți medicali, economiști, consilieri juridici

 


 

Rezultate selecție dosare brancardieri

Rezultate selecție dosare infirmieri

Anunț angajare infirmieri

Anunț angajare brancardieri

 


 

Rezultate interviu selecție garderobieri

Rezultate interviu selecție infirmieri

Rezultate interviu selecție asistenți medicali

Rezultate selecție dosare garderobieri

Rezultate selecție dosare muncitori necalificați

Rezultate selecție dosare infirmieri

Rezultate selecție dosare asistenți medicali 

Rezultate selecție dosare medic specialist pediatru la UPU SMURD Arad

Anunț angajare analist programator la Serviciul Statistică și Evaluare Medicală

Anunț angajare medic specialist pediatru la UPU SMURD Arad

Anunț angajare asistenți medicali

Anunț angajare infirmieri

Anunț angajare garderobieri

Anunț angajare muncitori necalificați

Rezultate interviu selecție garderobier (pe perioadă determinată)

Rezultate interviu selecție instalator (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare instalator (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare muncitor calificat fochist (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare garderobier (pe perioadă determinată)

Anunț angajare muncitori (garderobier, fochist, electricieni, instalator, zidari-zugravi, necalificat) - pe perioadă determinată

 


 

Rezultate finale proiect POCU (pe perioada determinată)

Rezultate interviu selecție personal proiect POCU (pe perioada determinată)

Rezultate selecție dosare personal proiect POCU (pe perioada determinată)

 


Rezultate selecție dosare medici secții ATI (pe perioadă determinată)

Rezultate interviu selecție asistenți medicali(pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare asistenți medicali(pe perioadă determinată)

Rezultate interviu selecție economist (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare economist (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare infirmieri (pe perioadă determinată)

Anunț angajare economist (pe perioadă determinată)

Anunț angajare medici secții ATI (pe perioadă determinată)

Anunț angajare asistenți medicali și moașă (pe perioadă determinată)

Anunț angajare infirmieri (pe perioadă determinată)

 


 

Rezultate interviu selecție infirmieri (pe perioadă determinată)

Rezultate interviu selecție asistenți medicali (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare asistenți medicali, registrator medicali, infirmieri și muncitor supraveghere bolnavi pentru secția psihiatrie (pe perioadă determinată) 

Rezultate selecție dosare asistenți medicali și infirmieri (pe perioadă determinată)

Rezultate interviu selecție medici (pe perioadă determinată)

Rezultate selecție dosare medici (pe perioadă determinată)

 


 

Anunț angajare asistenți medicali pe perioadă determinată

Anunț angajare infirmieri pe perioadă determinată

Anunț angajare registrator medical pe perioadă determinată

 


 

Anunț angajare medici pe perioadă determinată 

 


 

Anunț important medici rezidenți anul I

 


 

Rezultate selecție dosare muncitori necalificați (pe perioadă determinată)

Anunț angajare muncitori necalificați (pe perioadă determinată)

 


 

Rezultat selecție dosare medic rezident an V specialitatea ATI

Tematică și bibliografie medic rezident an V ATI 

Anunț concurs medic rezident ultimul an ATI 

 


 

Rezultate Interviu pentru posturile de brancardieri (pe perioadă determinată) 

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de brancardieri
Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de infirmieri
Rezultatul selecției dosarelor pentru postul de medic pneumolog
Rezultatul selecției dosarelor pentru postul de șef birou aprovizionare-transport

 


 

Rezultat examen de promovare pentru funcția de Inginer de Sistem I
Rezultat examen de promovare pentru funcția de Economist I A

 Anunț angajare infirmieri și brancardieri
 (pe perioadă determinată)
Anunț angajare medic pneumolog (pe perioadă determinată)
Anunț angajare șef birou aprovizionare-transport (pe perioadă determinată)

 


 

 

Rezultatul interviului pentru postul de registrator medical compartiment ATI 4 (pe perioadă determinată)

Rezultatul selecției dosarelor pentru postul de registrator medical compartiment ATI 4 (pe perioadă determinată)

Acte necesare angajare medici rezidenți pentru anul 2021!

 


 

Anunț examen promovare - registrator medical principal, inginer de sistem I, economist IA

Tematică și bibliografie - registrator medical principal

Tematică și bibliografie - inginer de sistem I

Tematică și bibliografie - economist IA

  


 

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de asistenți medicali, infirmieri și brancardieri (pe perioadă determinată)

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de registratori medicali (pe perioadă determinată)

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de consilier (pe perioadă determinată)

Anunț angajare infirmieri și brancardieri

Anunț angajare registratori medicali

Anunț angajare asistenți medicali 

Anunț angajare consilier

Anunț angajare registrator medical la Compartimentul ATI 4

 


 

Anunț angajare muncitori calificați (pe perioadă determinată)

Rezultat preselecție dosare muncitori calificați

 


 

Rezultatele finale la concursul de selecție și recrutare pentru posturile vacante din cadrul Proiectului POCU (pe perioadă  determinată)

Rezultatele la proba interviu la concursul de selecție și recrutare pentru posturile vacante din cadrul Proiectului POCU (pe perioadă  determinată)

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru posturile vacante din cadrul proiectului POCU (pe perioadă determinată)

 


 

Anunț angajare medici (pe perioadă determinată)

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de asistenți medicali generaliști (pe perioadă determinată)

Anunț angajare asistenți medicali generaliști (pe perioadă determinată)

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de infirmieri și infirmieri debutanți (pe perioadă determinată)

Rezultatul interviului pentru posturile de brancardieri (pe perioadă determinată)

Rezultatul selecției dosarelor pentru posturile de brancardieri (pe perioadă determinată)

Anunț angajare infirmieri și brancardieri (pe perioadă determinată)

 


 

Anunț reluare concursuri medici și farmacist specialist

 


 

Rezultate concurs registratori medicali și statisticieni

Rezultate selecție dosare registratori și statisticieni medicali

Anunț angajare registratori / statisticieni medicali pe perioadă determinată

 


Rezultate interviu asistenți medicali generaliști

Rezultate selecție dosare asistenți medicali generaliști

Anunț angajare asistenți medicali generaliști

Rezultate stare dosare infirmieri debutanți perioadă determinată

Anunț angajare infirmieri

Rezultate selecție dosare muncitori calificați

Rezultate selecție dosare asistenți radiologie

Rezultate selecție dosare asistenți obstetrică-ginecologie

 

Anunț angajare muncitori calificați (fochist, electricieni, lăcătuși, instalatori, zugravi, zidari)

Anunț angajare asistenți radiologie și obstetrică-ginecologie 

  


 

Rezultat examen de promovare pentru funcția de consilier juridic II

 


 

 

Anunț angajare asistent medical generalist principal

 

Stare dosare - asistent medical generalist principal

Rezultate interviu - asistent medical generalist principal

 


 

Anunț angajare personal pe perioadă determinată

Rezultate selecție dosar medici

Rezultate selecție dosare șofer

Rezultate selecție dosare muncitori necalificați

Rezultate selecție dosare infirmier USTACC

Rezultate selecție dosare infirmieri debutanți Psihiatrie

Rezultate interviu pentru infirmieri debutanți Psihiatrie

Rezultate interviu muncitor  necalificat

Rezultate interviu șofer

 Anunț examen promovare - consilier juridic II, economist I, referent de specialitate III, asistent medical

Tematică și bibliografie - economist I in Cadrul Biroului Administrativ

Tematică și bibliografie - consilier juridic II în cadrul serviciului SMSC

Tematică și bibliografie - referent de specialitate III în cadrul Biroului Aprovizionare-Transport

Tematică și bibliografie - asistent medical generalist

 

Rezultat examen promovare - economist I in Cadrul Biroului Administrativ

Rezultat examen promovare - referent de specialitate III în cadrul Biroului Aprovizionare-Transport

Rezultat examen promovare - asistent medical generalist

 Anunț angajare - asistent medical generalist


Stare dosare - asistent medical generalist

Rezultate interviu - asistent medical generalist
Metodologie privind ocuparea fără concurs a posturilor din cadrul SCJU Arad pe perioada stării de alerta 

Anunț examen promovare - consilier III, autopsier, autopsier principal, fizician medical, asistent medical

Tematică şi bibliografie - consilier

Tematică şi bibliografie - autopsier

Tematică și bibliografie - fizician medical

Tematică și bibliografie - asistent medical

Rezultat examen promovare - consilier

Rezultat examen promovare - autopsier

Rezultat examen promovare - fizician medical

Rezultat examen promovare - asistent medical

 


 

Anunț angajare - economist IA, șef birou gr. II - pe durată determinată

 


 

Anunț angajare - muncitori calificați - pe durată determinată

 


 

Anunț angajare - electrician - pe durată determinată

 


 

Anunț angajare - posturi pe durată determinată

 


 

Anunț angajare - posturi pe durată determinată

 


 

Anunț angajare - posturi pe durată determinată

 


 

Anunț angajări fără concurs pe durată determinată

Completare anunț angajare

 


 

Anunț amânare concursuri

 


 

Anunț examen promovare - economist 1A, consilier 1, autopsier, registrator medical, asistent medical

Tematică și bibliografie - economist 1A

Tematică și bibliografie - consilier 1

Tematică și bibliografie - autopsier

Tematică și bibliografie - registrator medical

Tematică și bibliografie - asistent medical

 


 

Anunț concurs posturi vacante - farmacist

Tematică și bibliografie - farmacist

 


 

Anunț concurs posturi vacante - medici

Tematică și bibliografie - chirurgie plastică

Tematică și bibliografie - medicină legală

Tematică și bibliografie - medicină de urgență

Tematică și bibliografie - cardiologie

Tematică - ATI

Bibliografie - ATI

Erată bibliografie - ATI

Tematică și bibliografie - boli infecțioase

Tematică și bibliografie - obstetrică-ginecologie

Tematică și bibliografie - radiologie

Tematică și bibliografie - oncologie

 

Anunț concurs posturi vacante - chimist principal la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Tematică și bibliografie - chimist principal la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

 

Centralizator dosare

Anunț desfășurare proba scrisă - cardiologie

Rezultate proba scrisă - cardiologie

Rezultate proba practică - cardiologie

Rezultate finale - cardiologie

 

Stare dosare - medici

 

Anunț desfășurare proba scrisă - medic rezident cardiologie

Rezultate proba scrisă - medic rezident cardiologie

Rezultate proba practică - medic rezident cardiologie

Rezultate finale - medic rezident cardiologie

 

Anunț desfășurare proba scrisă - medic specialist chirurgie plastică

Rezultate proba scrisă - medic specialist chirurgie plastică

Rezultate proba practică - medic specialist chirurgie plastică

Rezultate finale - medic specialist chirurgie plastică

 

Anunț desfășurare proba scrisă - medic primar radiologie

Rezultate proba scrisă - medic primar radiologie

Rezultate proba practică - medic primar radiologie

Rezultate finale - medic primar radiologie

 


 

Anunț concurs posturi vacante - consilier juridic debutant, consilier I, casier, șef serviciu II

Tematică și bibliografie - consilier juridic debutant la SMCSM

Tematică și bibliografie - consilier I la Serviciul RUNOS

Tematică și bibliografie - casier

Tematică și bibliografie - șef serviciu II la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

 

Stare dosare - consilier juridic debutant la SMCSM

Rezultate proba scrisă - consilier juridic debutant la SMCSM

Rezultate interviu - consilier juridic debutant la SMCSM

Rezultate finale - consilier juridic debutant la SMCSM

 

Stare dosare - consilier I la Serviciul RUNOS

Rezultate proba scrisă - consilier I la Serviciul RUNOS

Rezultate interviu - consilier I la Serviciul RUNOS

Rezultate finale - consilier I la Serviciul RUNOS


Stare dosare - casier

Rezultate proba scrisă - casier

Rezultate interviu - casier

Rezultate finale - casier


Stare dosare - șef serviciu II la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

Rezultate proba scrisă - șef serviciu II la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistent social principal

Tematică și bibliografie - asistent social principal

 


 

Anunț concurs posturi temporar vacante - asistent medical

Tematică și bibliografie - asistent medical


Stare dosare - asistent medical

Rezultate proba scrisă - asistent medical

Rezultate proba practică - asistent medical

Rezultate interviu - asistent medical

Rezultate finale - asistent medical

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistent medical principal la SPIAM

Tematică și bibliografie - asistent medical principal la SPIAM

 

Stare dosare - asistent medical principal la SPIAAM

Rezultate proba scrisă - asistent medical principal la SPIAAM

Rezultate interviu - asistent medical principal la SPIAAM

Rezultate finale - asistent medical principal la SPIAAM

 


 

Anunț concurs posturi vacante - referent debutant, statistician medical, asistent social

Tematică și bibliografie - referent debutant

Tematică și bibliografie - statistician medical

Tematică și bibliografie - asistent social

 

Stare dosare - referent debutant

Rezultate proba scrisă - referent debutant

Rezultate interviu - referent debutant

Rezultat final - referent debutant

 

Stare dosare - statistician medical

Rezultate proba scrisă - statistician medical

Rezultate interviu - statistician medical

Rezultat final - statistician medical

 

Stare dosare - asistent social

Rezultate proba scrisă - asistent social

Rezultate interviu - asistent social

Rezultat final - asistent social

 


 

Anunț concurs posturi vacante - medic primar cardiolog la Compartimentul Cardiologie Intervențională

Tematică și bibliografie - medic primar cardiolog

Stare dosare - medic primar cardiolog 

 


 

Anunț examen promovare - asistent farmacie, registrator medical

Tematică și bibliografie - asistent farmacie

Tematică și bibliografie - registrator medical


Rezultat examen promovare - asistent farmacie

Rezultat examen promovare - registrator medical

 


 

Anunț concurs posturi vacante - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice, șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice

Tematică și bibliografie - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Tematică și bibliografie - șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice


Stare dosare - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Rezultate proba scrisă - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Rezultate interviu - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Rezultate finale - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice


Stare dosare - șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice

Rezultate proba scrisă - șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice

 


 

Anunț concurs posturi vacante - infirmieri și infirmieri debutanți

Tematică și bibliografie - infirmieri și infirmieri debutanți

 

Stare dosare - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate proba scrisă - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate contestație proba scrisă - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate interviu - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate finale - infirmieri și infirmieri debutanți

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Tematică și bibliografie - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Anunț concurs posturi vacante - brancardier

Tematică și bibliografie - brancardier

 

Stare dosare - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Rezultate proba scrisă - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Rezultate proba practică - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Rezultate interviu - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Rezultat contestație interviu - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

Rezultate finale - asistent medical, asistent medical debutant, asistent medical principal

 

Stare dosare - brancardier

Rezultate proba scrisă - brancardier

Rezultate proba practică - brancardier

Rezultate interviu - brancardier

Rezultate finale - brancardier

 


 

Anunț concurs posturi vacante - economist IA, economist I, consilier debutant, muncitor necalificat II

Tematică și bibliografie - economist IA

Tematică și bibliografie - economist I

Tematică și bibliografie - consilier debutant

Tematică și bibliografie - muncitor necalificat II

 

Stare dosare - economist IA

Rezultate proba scrisă - economist IA

Rezultate interviu - economist IA

Rezultate finale - economist IA

 

Stare dosare - economist I

Rezultate proba scrisă - economist I

Rezultate interviu - economist I

Rezultate finale - economist I

 

Stare dosare - consilier debutant

Rezultate proba scrisă - consilier debutant

Rezultate interviu - consilier debutant

Rezultate finale - consilier debutant

 

Stare dosare - muncitor necalificat II

Rezultate proba scrisă - muncitor necalificat II

Rezultate interviu - muncitor necalificat II

Rezultate finale - muncitor necalificat II

 


 

Anunț concurs post temporar vacant - registrator medical

Tematică și bibliografie - registrator medical

 


 

Anunț concurs post vacant - șofer

Tematică și bibliografie - șofer

 

Stare dosare - șofer

Rezultate proba scrisă - șofer

Rezultate interviu - șofer

Rezultate finale - șofer

 


 

Anunț concurs posturi vacante - infirmieri și infirmieri debutanți

Tematică și bibliografie - infirmieri și infirmieri debutanți

Anunț concurs posturi vacante - brancardieri

Tematică și bibliografie - brancardieri


Stare dosare - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate proba scrisă - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate interviu - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate contestație interviu - infirmieri și infirmieri debutanți

Rezultate finale - infirmieri și infirmieri debutanți


Stare dosare - brancardieri

Rezultate proba scrisă - brancardieri

Rezultate contestații proba scrisă - brancardieri

Rezultate interviu - brancardieri

Rezultat contestație interviu - brancardieri

Rezultate finale - brancardieri

 


 

Anunț examen promovare - registrator medical principal

Tematică și bibliografie - registrator medical principal


Rezultate examen promovare - registrator medical principal

 


 

Anunț concurs posturi vacante - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice, șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

Tematică și bibliografie - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Tematică și bibliografie - șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

 

Stare dosare - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice, șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

Rezultate contestație stare dosare - director la Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Rezultate proba scrisă - șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Contractare

 


 

Anunț concurs posturi vacante - economist IA la Serviciul Financiar

Tematică și bibliografie - economist IA la Serviciul Financiar

 

Stare dosare - economist IA la Serviciul Financiar

Rezultate proba scrisă - economist IA la Serviciul Financiar

Rezultate interviu - economist IA la Serviciul Financiar

Rezultate finale - economist IA la Serviciul Financiar

 


 

Anunț concurs posturi vacante - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Tematică și bibliografie - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală


Stare dosare - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Rezultate proba scrisă - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Rezultate proba practică - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Rezultate interviu - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Rezultate finale - autopsier debutant la Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

 


 

Anunț concurs posturi temporar vacante - asistent medical principal

Tematică și bibliografie - asistent medical principal

 

Stare dosare - asistent medical principal

Rezultate proba scrisă - asistent medical principal

Rezultate proba practică - asistent medical principal

Rezultate interviu - asistent medical principal

Rezultate finale - asistent medical principal

 


 

Anunț concurs posturi temporar vacante - consilier juridic I la Serviciul juridic

Tematică și bibliografie - consilier juridic I la Serviciul Juridic

 


 

Anunț concurs posturi vacante - consilier juridic IA, medic la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale

Tematică și bibliografie - consilier juridic IA, medic la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale

 

Stare dosare - consilier juridic IA, medic la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale

Rezultate proba scrisă - medic la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale

Rezultate interviu - medic la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale

Rezultate finale - medic la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale

 


 

Anunț concurs posturi vacante - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

Tematică și bibliografie - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

 

Stare dosare - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

Rezultat proba scrisă - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

Rezultat proba practică - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

Rezultat interviu - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică 

Rezultat final - autopsier debutant la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică 

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Tematică și bibliografie - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

 

Stare dosare - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat contestație dosare - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat contestație proba scrisă - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat proba practică - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat contestații proba practică - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat interviu - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat contestații interviu - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

Rezultat final - asistenți medicali pe perioadă nedeterminată

 


 

Anunț concurs posturi vacante - economist IA la Serviciul Financiar, casier la Compartimentul Casierie

Tematică și bibliografie - economist IA la Serviciul Financiar

Tematică și bibliografie - casier la Compartimentul Casierie

 

Stare dosare - economist IA la Serviciul Financiar, casier la Compartimentul Casierie

Rezultat contestație dosare - casier la Compartimentul Casierie

Rezultate proba scrisă - casier la Compartimentul Casierie

Rezultat interviu - casier la Compartimentul Casierie

Rezultate finale - casier la Compartimentul Casierie

 


 

Anunț examen promovare asistenți medicali, registratori medicali

Tematică și bibliografie - asistenți medicali generaliști

Tematică și bibliografie - asistenți medicali radiologie

Tematică și bibliografie - asistenți medicali laborator

Tematică și bibliografie - registratori medicali debutanți

 

Rezultate examen promovare - registratori medicali debutanți

Rezultate examen promovare - asistenți medicali

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistenți medicali pe perioadă determinată

Tematică și bibliografie - asistenți medicali pe perioadă determinată

 

Stare dosare - asistenți medicali pe perioadă determinată

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali pe perioadă determinată

 


 

Anunț concurs posturi vacante - registratori medicali

Tematică și bibliografie - registratori medicali

 

Stare dosare - registratori medicali

Rezultate proba scrisă - registratori medicali

Rezultat contestație - registratori medicali

Rezultat proba practică - registratori medicali

Rezultat interviu - registratori medicali

Rezultate finale - registratori medicali

 


 

Anunț concurs posturi vacante - consilier juridic I la Serviciul Juridic

Tematică și bibliografie - consilier juridic I la Serviciul Juridic

 

Stare dosare - consilier juridic I la Serviciul Juridic

Rezultate proba scrisă - consilier juridic I la Serviciul Juridic

 


 

Anunț concurs posturi vacante - consilier I la Compartimentul Infrastructură Critică Națională

Tematică și bibliografie - consilier I la Compartimentul Infrastructură Critică Națională

 

Stare dosare - consilier I la Compartimentul Infrastructură Critică Națională

Rezultate proba scrisă - consilier I la Compartimentul Infrastructură Critică Națională

Rezultate interviu - consilier I la Compartimentul Infrastructură Critică Națională

Rezultate finale - consilier I la Compartimentul Infrastructură Critică Națională

 


 

Anunț examen promovare

 

Rezultate examen promovare - registrator medical

Rezultate examen promovare - economist

Rezultate examen promovare - consilier juridic

 


 

Anunț concurs posturi vacante - economist I, inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

Tematică și bibliografie - economist I, inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

 

Stare dosare - economist I, inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

Rezultate proba scrisă - economist I, inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

Rezultate interviu - economist I, inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

Rezultate finale - economist I, inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

 


 

Anunț concurs posturi vacante - șef Serviciu RUNOS

Tematică și bibliografie - șef Serviciu RUNOS

 

Stare dosare - șef Serviciu RUNOS

Rezultate proba scrisă - șef Serviciu RUNOS

Rezultate interviu - șef Serviciu RUNOS

Rezultate finale - șef Serviciu RUNOS

 


 

Anunț concurs posturi vacante - șef Serviciu RUNOS, șef Birou Resurse Umane, șef Birou Salarizare

Tematică și bibliografie - șef Serviciu RUNOS, șef Birou Resurse Umane, șef Birou Salarizare

 

Stare dosare - șef Serviciu RUNOS, șef Birou Resurse Umane, șef Birou Salarizare

Rezultate proba scrisă - șef Serviciu RUNOS, șef Birou Resurse Umane, șef Birou Salarizare

Rezultate interviu - șef Serviciu RUNOS, șef Birou Resurse Umane, șef Birou Salarizare

Rezultate finale - șef Serviciu RUNOS, șef Birou Resurse Umane, șef Birou Salarizare

 


 

Anunț concurs posturi temporar vacante - consilier juridic I la Serviciul juridic

Tematică și bibliografie - consilier juridic I la Serviciul juridic

 

Stare dosare - consilier juridic I la Serviciul juridic

Rezultate proba scrisă - consilier juridic I la Serviciul juridic

Rezultate contestație proba scrisă - consilier juridic I la Serviciul juridic

 


 

Anunț concurs posturi vacante - personal sanitar, aparatul funcțional

Tematică și bibliografie - asistent farmacie debutant la Farmacia Spitalului

Tematică și bibliografie - ingineri la Serviciul tehnic

Tematică și bibliografie - șef serviciu II la Serviciul Achiziții publice, contractare

Tematică și bibliografie - economist IA la Serviciul Achiziții publice, contractare

 

Stare dosare - asistent de farmacie debutant la Farmacia Spitalului

Stare dosare - ingineri la Serviciul Tehnic

Stare dosare - șef serviciu si economist IA la Serviciul Achiziții publice, contractare

Anunț loc desfășurare concurs - economist IA la Serviciul Achiziții publice

Rezultate proba scrisă - asistent de farmacie debutant la Farmacia Spitalului

Rezultate interviu - asistent de farmacie debutant la Farmacia Spitalului

Rezultate finale - asistent de farmacie debutant la Farmacia Spitalului

Rezultate proba scrisă - ingineri la Serviciul tehnic

Rezultate interviu - ingineri la Serviciul tehnic

Rezultate finale - ingineri la Serviciul tehnic

Rezultate proba scrisă - economist IA la Serviciul Achiziții publice

Rezultate interviu - economist IA la Serviciul Achiziții publice

Rezultate finale - economist IA la Serviciul Achiziții publice

 Anunț examen promovare inginer de sistem IA și asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Bibliografie promovare inginer de sistem IA

Bibliografie promovare asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

 

Rezultat examen promovare inginer de sistem IA

Rezultat examen promovare asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare

 


 

Anunț concurs posturi vacante - șoferi, muncitori calificați

Tematică și bibliografie - șoferi

Tematică și bibliografie - muncitori calificați

 

Stare dosare - șoferi

Rezultate proba scrisă - șoferi

Rezultate interviu - șoferi

Rezultate finale - șoferi

 

Stare dosare - muncitori calificați

Rezultate proba scrisă - muncitori calificați

Rezultate interviu - muncitori calificați

Rezultate finale - muncitori calificați

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistenți medicali laborator, anatomie patologică, radiologie

Tematică și bibliografie - asistenți medicali laborator

Tematică și bibliografie - asistenți medicali anatomie patologică

Tematică și bibliografie - asistenți medicali radiologie

 

Stare dosare - asistenți medicali laborator

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali laborator

Rezultate interviu - asistenți medicali laborator

Rezultate finale - asistenți medicali laborator

 

Stare dosare - asistenți medicali radiologie

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali radiologie

Rezultate interviu - asistenți medicali radiologie

Rezultate finale - asistenți medicali radiologie

 


 

Anunț concurs posturi vacante - asistenți medicali generaliști

Tematică și bibliografie - asistenți medicali generaliști

 

Stare dosare asistenți medicali principali

Stare dosare asistenți medicali

Stare dosare asistenți medicali debutanți

Rezultate contestații stare dosare asistenți medicali

Rezultate contestații stare dosare asistenți medicali debutanți

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali principali

Rezultate contestație proba scrisă - asistenți medicali principali

Rezultate interviu - asistenți medicali principali

Rezultate contestație interviu - asistenți medicali principali

Rezultate finale - asistenți medicali principali

Repartiție - asistenți medicali principali

 

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali

Rezultate contestație proba scrisă - asistenți medicali

Rezultate interviu - asistenți medicali

Rezultate contestație interviu - asistenți medicali

Rezultate finale - asistenți medicali

Repartiție - asistenți medicali

 

Rezultate proba scrisă - asistenți medicali debutanți

Rezultate contestație proba scrisă - asistenți medicali debutanți

Rezultate interviu - asistenți medicali debutanți

Rezultate contestație interviu - asistenți medicali debutanți

Rezultate finale - asistenți medicali debutanți

Repartiție - asistenți medicali debutanți

 


 

Anunț concurs posturi vacante - aparatul funcțional

Tematică și bibliografie - economist IA și inspector specialitate I la Biroul Resurse Umane

Tematică și bibliografie - economist IA la Serviciul Contabilitate

Tematică și bibliografie - economist IA la Compartiment Inventariere

Tematică și bibliografie - economist IA la Serviciul de Statistică și Informatică Medicală

Tematică și bibliografie - statistician medical principal la Serviciul de Statistică și Informatică Medicală

 

Stare dosare - economist IA și inspector specialitate I la Biroul Resurse Umane

Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante la Biroul Resurse Umane

Rezultate interviu - economist IA și inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

Rezultate finale - economist IA și inspector de specialitate I la Biroul Resurse Umane

 

Stare dosare - economist IA la Serv. Statistică și Informatică Medicală, Serv. Contabilitate, Comp. Inventariere

Rezultate proba scrisă - economist IA la Serv. Statistică și Informatică Medicală, Serv. Contabilitate, Comp. Inventariere

Rezultate interviu - economist IA la Serv. Statistică i Informatică Medicală, Serv. Contabilitate, Comp. Inventariere

Rezultate finale - economist IA la Serv. Statistică și Informatică Medicală, Serv. Contabilitate, Comp. Inventariere

 


 

Anunț concurs posturi vacante - Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală

Tematică și bibliografie - registrator medical principal

Tematică și bibliografie - autopsier

 

Stare dosare - registrator medical principal, autopsier la Serv. Clinic Județean de Medicină Legală

Rezultat contestație stare dosare - autopsier

Rezultat proba scrisă - registrator medical

Rezultat proba practică - registrator medical

Rezultat interviu - registrator medical

Rezultat final - registrator medical

 


 

Anunț concurs posturi vacante - registrator medical

Tematică și bibliografie - registrator medical

 

Stare dosare - registrator medical

Rezultate proba scrisă - registrator medical

Rezultate interviu - registrator medical

Rezultate finale - registrator medical

Repartiție pe post

 


 

Anunț examen promovare - asistent medical generalist debutant

Tematică și bibliografie - asistent medical generalist debutant

Rezultat examen promovare asistenți medicali debutanți

 


 

Anunț concurs posturi vacante medici

Tematică și bibliografie medici specialiști

Tematică și bibliografie medici primari

Centralizator dosare

Situație dosare concurs medici

Anunț bibliografie și tematică medici primari

Calendar concurs medici Anatomie Patologică, Cardiologie, Laborator, Obstetrica-Ginecologie, Psihiatrie

Calendar concurs medici UPU-SMURD, ATI, S.P.I.A.A.M., Oncologie, Recuperare Medicină Fizică și Balneologie

Anunț modificare calendar concurs medici ATI, Oncologie, Recuperare Medicină Fizică și Balneologie

 

Rezultat obținut la proba scrisă - medic specialist Boli Infecțioase

Rezultat obținut la proba practică - medic specialist Boli Infecțioase

Rezultat final - medic specialist Boli Infecțioase

 

Rezultat obținut la proba scrisă - medic rezident UPU

Rezultat obținut la proba practică - medic rezident UPU

Rezultat final - medic rezident UPU

 

Rezultat obținut la proba scrisă - medic specialist Recuperare Medicină Fizică și Balneologie

Rezultat obținut la proba practică - medic specialist Recuperare Medicină Fizică și Balneologie

Rezultat final - medic specialist Recuperare Medicină Fizică și Balneologie

 

Rezultat obținut la proba scrisă - medic primar Oncologie medicală

Rezultat obținut la proba practică - medic primar Oncologie medicală

Rezultat final - medic primar Oncologie medicală

 

Anunț loc desfășurare concurs medici Anatomie Patologică, Cardiologie, Laborator, Obstetrica-Ginecologie, Psihiatrie

Anunț loc desfășurare concurs medici ATI

Rezultate obținute la proba scrisă - Medic Specialist ATI

 

Rezultate obținute la proba scrisă - Medic Specialist Anatomie Patologică

Anunț privind modificarea datei de susținere a probei practice - Medic Specialist Anatomie Patologică

Rezultate obținute la proba practică - Medic Specialist Anatomie Patologică

Rezultate finale - Medic Specialist Anatomie Patologică

 

Rezultate obținute la proba scrisă - Medic Specialist Obstetrică Ginecologie

Rezultate obținute la proba practică - Medic Specialist Obstetrică Ginecologie

Rezultate finale - Medic Specialist Obstetrică Ginecologie

 

Rezultate obținute la proba scrisă - medici Cardiologie

Rezultate obținute la proba practică - medici Cardiologie

Rezultate finale - medici Cardiologie

 

Rezultate obținute la proba scrisă - Medic Specialist Psihiatrie

Rezultate obținute la proba practică - Medic Specialist Psihiatrie

Rezultate finale - Medic Specialist Psihiatrie

 

Rezultate obținute la proba scrisă - Medic Primar Medicină de Laborator

Rezultate obținute la proba practică - Medic Primar Medicină de Laborator

Rezultate finale - Medic Primar Medicină de Laborator 

Anunț concurs posturi vacante - farmacist, farmacist primar

Tematică și bibliografie - farmacist, farmacist primar

Stare dosare - farmacist, farmacist primar

Calendar concurs farmacist

Anunț loc desfășurare concurs - farmacist

 

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la proba practică

Rezultat final

 


 

Anunț concurs posturi vacante - infirmieri, brancardieri

Bibliografie infirmieri

Bibliografie brancardieri

 

Stare dosare - infirmieri, brancardieri

Rezultat contestație stare dosare - infirmieri, brancardieri

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat contestație proba scrisă

Rezultat obținut la interviu

Rezultat contestație interviu

Rezultate finale

Repartiția pe posturi

 


 

Anunț concurs posturi vacante

Bibliografie consilier I - Compartimentul Marketing

Bibliografie consilier juridic II - Serviciul Juridic

Bibliografie economist debutant - Biroul Aprovizionare și Transport

Bibliografie șofer II - Biroul Aprovizionare și Transport

Bibliografie garderobieri - Biroul Administrativ

Bibliografie muncitori calificați - zugrav-zidar II - Serviciul Tehnic

Bibliografie muncitori calificați - instalator II - Serviciul Tehnic

Bibliografie muncitori necalificați - manipulant II - Biroul Aprovizionare și Transport

 

Stare dosare - consilier I - Compartimentul Marketing

Rezultat contestație stare dosare - consilier I - Compartimentul Marketing

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la interviu

Rezultate finale

 

Stare dosare - consilier juridic II - Serviciul Juridic

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la interviu

Rezultate finale

 

Stare dosare - economist debutant, șofer II, manipulant II - Biroul Aprovizionare și Transport

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la interviu

Rezultate finale

 

Stare dosare - garderobieri - Biroul Administrativ

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la interviu

Rezultate finale

 

Stare dosare - instalator II, zugrav-zidar II - Serviciul Tehnic

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la interviu

Rezultate finale

 


 

Anunț concurs director medical și director de îngrijiri

Tematică și bibliografie - director medical

Tematică și bibliografie - director de îngrijiri

Structura proiectului de management

 

Rezultat selecție dosare - director medical

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la proiectul de specialitate

Rezultat obținut la interviu

Rezultat final

 

Rezultat selecție dosare - director de îngrijiri

Rezultat obținut la proba scrisă

Rezultat obținut la proiectul de specialitate

Rezultat obținut la interviu

Rezultat final

 


 

Anunț examen promovare - asistent medical generalist

Tematică și bibliografie - asistent medical generalist

 

Rezultat promovare - asistent medical generalist

 


 

Anunț examen promovare - auditor I - Compartiment Audit Intern, inginer II - S.M.C.S.M.

Tematică și bibliografie - auditor I

Tematică și bibliografie - inginer II

 

Rezultat promovare - auditor I

Rezultat promovare - inginer II

 


 

Anunț concurs posturi vacante

Tematică și bibliografie - șef birou Resurse Umane

Tematică și bibliografie - economist IA, inspector de specialitate I la Serviciul RUNOS

Fișe de post - pentru posturile vacante din cadrul Serviciului RUNOS

Tematică și bibliografie - economist IA la Serviciul Contabilitate

Fișă de post - economist IA la Serviciul Contabilitate

Tematică și bibliografie - analist programator ajutor IA la Serviciul Statistică și Informatică Medicală

Fișă de post - analist programator ajutor IA la Serviciul Statistică și Informatică Medicală

Tematică și bibliografie - statistician medical principal la Serviciul Statistică și Informatică Medicală

Fișă de post - statistician medical principal la Serviciul Statistică și Informatică Medicală

Tematică și bibliografie - soră medicală principală la Bloc Operator - sediul central

Fișă de post - soră medicală principală la Bloc Operator - sediul central

Tematică și bibliografie - registratori medicali

Fișă de post - registrator medical

Fișă de post - registrator medical debutant

Fișă de post - registrator medical principal

 

Anunț anulare concurs Birou Resurse Umane

 

Stare dosare - economist IA și șef birou salarizare

Rezultatele obținute la proba scrisă - economist IA

Rezultatele obținute la interviu - economist IA

Rezultate finale

 

Stare dosare - analist programator ajutor IA și statistician medical principal

Rezultatele obținute la proba scrisă - analist programator IA și statistician principal

Rezultatele obținute la interviu - analist programator IA și statistician principal

Rezultate finale

 

Stare dosare - soră medicală principală

Rezultatele obținute la proba scrisă - soră medicală principală

Rezultatele obținute la interviu - soră medicală principală

Rezultate finale

 

Stare dosare - registratori medicali

Rezultatele obținute la proba scrisă - registratori medicali

Rezultatele obținute la interviu - registratori medicali

Rezultate finale

 


 

Anunț examen promovare asistent medical generalist

 

Rezultate examen promovare

 


 

Anunț examen promovare economist, consilier juridic

 

Rezultate examen promovare

 


 

Anunț examen promovare economiști

 

Rezultate examen promovare economiști

 


 

Anunț concurs posturi vacante - farmacist la Farmacia spitalului

Tematica și bibliografie - farmacist la Farmacia spitalului

Calendar concurs - farmacist la Farmacia spitalului

 

Stare dosare - farmacist la Farmacia spitalului

Rezultatele obținute la proba scrisă

Rezultatele obținute la proba practică

Rezultate finale

  


 

Anunț concurs posturi vacante - șef Serviciu Achiziții publice contractare, fizician medical debutant 

Tematica și bibliografie - fizician medical debutant

Bibliografie - șef Serviciu achiziții publice

 

Stare dosare - șef Serviciu achiziții publice

Rezultatele obținute la proba scrisă - șef Serviciu achiziții publice

Rezultatele obținute la interviu - șef Serviciu achiziții publice

Rezultate finale - șef Serviciu achiziții publice

Stare dosare - fizician medical debutant

Rezultatele obținute la proba scrisă - fizician medical debutant

Rezultatele obținute la interviu - fizician medical debutant

Rezultat contestație interviu - fizician medical debutant

Rezultate finale - fizician medical debutant

 


 

Anunț - prestări servicii medicale

 


 

Invitație Anunț participare achiziție combustibil


Prezentul anunț nu mai este valabil. Nu se va face o încredințare de contract în urma negocierii.

 


 

Anunț concurs posturi vacante - registrator medical, statistician medical

Tematică și bibliografie - registrator medical, statistician medical

Tematică și bibliografie - statistician medical la dispensarul TBC

 

Stare dosare concurs - registrator medical

Rezultatele obținute la proba scrisă - registrator medical

Rezultatele obținute la interviu - registrator medical

Stare dosare concurs - statistician medical la dispensarul TBC

Rezultatele obținute la proba scrisă - statistician medical la dispensarul TBC

Rezultatele obținute la interviu - statistician medical la dispensarul TBC

Anunț depunere contestații la interviu

Rezultate finale - registrator medical 

Rezultate finale - statistician medical

 


 

Anunț concurs posturi vacante - psiholog practicant la CSM

Tematică și bibliografie - psiholog practicant la CSM

 

Stare dosare concurs - psiholog practicant la CSM

Rezultat contestație stare dosare

Rezultat proba scrisă - psiholog practicant la CSM

Rezultat contestație proba scrisă - psiholog practicant la CSM

Rezultat interviu - psiholog practicant la CSM

Rezultate finale

 


 

Anunț concurs posturi vacante - șef birou resurse umane, șef birou salarizare, șef birou administrativ, șef serviciul juridic, referent II, consilier juridic II, inginer I

Tematică și bibliografie - șef birou resurse umane, șef birou salarizare

Tematică și bibliografie - șef birou administrativ

Tematică și bibliografie - șef serviciul juridic

Tematică și bibliografie - referent II la compartimentul de marketing, promovarea serviciilor medicale, secretariat și relații mass media

Tematică și bibliografie - consilier juridic II la serviciul achiziții publice

Tematică și bibliografie - inginer I la serviciul tehnic

 

Stare dosare concurs - șef birou administrativ

Stare dosare concurs - șef serviciul juridic

Stare dosare concurs - referent II la compartimentul de marketing, promovarea serviciilor medicale, secretariat și relații mass media

Stare dosare concurs - consilier juridic II la serviciul achiziții publice

Rezultatele obținute la proba scrisă - șef birou administrativ

Rezultatele obținute la interviu - șef birou administrativ

Rezultate finale - șef birou administrativ

Rezultatele obținute la proba scrisă - șef serviciul juridic

Rezultatele obținute la proba scrisă - referent II la compartimentul de marketing, promovarea serviciilor medicale, secretariat și relații mass media

Rezultatele obținute la proba scrisă - consilier juridic II la serviciul achiziții publice

Rezultatele obținute la interviu - consilier juridic II la serviciul achiziții publice

Rezultate finale - consilier juridic II la serviciul achiziții publice

 


 

Anunț concurs posturi vacante - muncitori calificați (electrician I, electrician II, instalator II, zugrav-zidar II)

Tematică și bibliografie - muncitori calificați (electrician I, electrician II, instalator II, zugrav-zidar II)

 

Stare dosare concurs - muncitori calificați (electrician I, electrician II, instalator II, zugrav-zidar II)

Rezultatele obținute la proba scrisă

Rezultatele obținute la proba practică

Rezultatele obținute la interviu

Rezultate finale