Chestionar feedback al pacientului

Print Email
     
 

Stimate pacient,

Spitalul Jude?ean de Urgen?? Arad, realizeaz? un sondaj de opinien rndul pacien?ilor interna?i cu privire la calitatea serviciilor oferite n cadrul unita?ii sanitare noastre

Observatii referitoare la chestionar:

Fiecare o ntrebare ?i necesit? un r?spuns.
Acest chestionar este confiden?ial ?i anonim ?i vizeaz? doar prelucr?ri statistice care au ca obiect n?elegerea opiniilor pacien?ilor cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
Chestionarul poate fi completat n format fizic sau online pe pagina web a spitalului.

V? mul?umim anticipat pentru implicarea dumneavoastr? n acest demers important!

Conform art. 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au urmatoarele obligatii:
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).

.