Chestionar feedback al pacientului

Print Email
     
 

Stimate pacient,

 

Spitalul Județean de Urgență Arad, realizează un sondaj de opinie în rândul pacienților internați cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul unității sanitare noastre
 

Observații referitoare la chestionar:
 

Fiecare  o întrebare și necesită un răspuns.
Acest chestionar este confidențial și anonim și vizează doar prelucrări statistice care au ca obiect înțelegerea opiniilor pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.
Chestionarul poate fi completat în format fizic sau online pe pagina web a spitalului.
 

Vă mulțumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră în acest demers important.

Conform art. 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au următoarele obligații: 
e) sa respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contribuția datorata fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).