Compartimentul Chirurgie Plastic?, Microchirurgie Reconstructiv? ?i Ar?i

Print Email
     
 

Compartimentele: Ar?i ?i Chirurgie Plastic? ?i Reparatorie, sunt unice pe jude?, asigur? asisten?? de specialitate (urgen?e ?i afec?iuni cronice).

Compartimentul Ar?i func?ioneaz? cu un num?r de 5 paturi iar Compartimentul Chirurgie Plastic? func?ioneaz? cu un num?r de 15 de paturi la nivelul Cl?dirii Centrale a SCJU Arad - etajul 1 ?i Serviciul ambulator de specialitate Chirurgie Plastic? ?i Ar?i cab. 89 etaj I

saloanele: 3, 5, 6, 7.

TELEFON: 0357407200 / INTERIOR SEC?IE: 266; REGISTRATURA: 224; AMBULATOR: 157

Personalul sec?iei este format din:

3 medici primari, 1 registrator medical, 11 asisten?i medicali, 5 infirmiere

Dr. BAJZAT ANDREAS medic primar, ?ef compartiment, asistent universitar

Dr. BAJZAT ANCA medic primar

Dr. COAD? CECILIA medic primar

AFEC?IUNILE TRATATE N CADRUL COMPARTIMENTELOR CHIRURGIE PLASTIC? ?I AR?I

- arsuri mai mari de 5%

- arsuri mai mici de 5%, dar cu arsuri c?i respiratorii superioare; arsuri la nivelul fe?ei, minilor

- arsuri la copii, vrstnici, tarati, politraumatisme

- arsuri electrice, chimice

- infec?ii extensive de suprafa??: (celulit?, flegmoane, fasceite, miozite, gangrene)

- sindroame compartimentale

- sechele complexe cicatriciale

- malforma?ii congenitale ale fe?ei, ale minii ?i antebra?ului

- pl?gile complexe ale fe?ei

- paralizii (periferice) de nerv facial

- tumori, malforma?ii ?i infec?ii la nivelul snului

- tumori de suprafa?? (tegument ?i p?r?i moi)

- radio-necroze, radio-dermite

- cura obezit??ii severe

- reconstruc?ii de perete abdominal ?i perete toracic, ale fe?ei, cutiei craniene

- cura limfedemelor

- cura varicelor hidrostatice

- traumatisme ?i reconstruc?ii ale organelor genitale externe

- deger?turi gr. II III

- ulcere cronice

- traumatisme complexe ale minii cu: leziuni vasculo-nervoase, tendinoase-articulare, osoase, amputa?ii

- replant?ri-revasculariz?ri la nivelul membrelor, reconstruc?ii ale degetelor

- infec?ii severe ale minii cu poten?ial de extensie

- opera?ii paleative pentru paralizii de nervi periferici

- fracturi deschise tip III B ?i C (acoperire) osteite post-traumatice

- interven?ii la cerere pentru corectarea unor deficite estetice