Teleradiologia transfrontalieră în județele Csongrád - Arad

Teleradiologia transfrontalieră în județele Csongrád - Arad HURO/0802/013
proiect implementat în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013


Ce înseamnă acest proiect și cooperarea transfrontalieră pentru instituții?

 

Misiunea liderului de proiect în legătură cu acesta: "... Un proiect înseamnă provocare permanentă, nu doar în momentul elaborării sale, ci și pe parcursul implementării și încheierii. Aceeași însemnătate a avut și pentru spitalul nostru. Un proiect, dincolo de provocare, înseamnă stare de alertă permanentă, motivare, necesită inovativitate permanentă și dedicare totală din partea tuturor. Aceasta a fost adevărata sarcină pentru noi toți. În afară de faptul că proiectul este câștigător, cel mai mare succes al său îl reprezintă eficacitatea.” - secvență din crezul proiectului.

 

Informații generale

Acesta este un proiect elaborat și prezentat în cadrul HURO/0802 AF, scopul său de bază fiind cooperarea româno – maghiară, întărirea coeziunii, exploatarea posibilităților din sistemul sanitar din zona de frontieră. Proiectul a fost prezentat în două faze.
La 16 februarie 2009 s-a prezentat în primă fază, apoi, după o apreciere pozitivă, partenerii au avut posibilitatea ca până la 6 aprilie 2010 să prezinte proiectul definitiv, elaborat  pe baza ideii inițiale, să elaboreze studiul de fezabilitate și analiza cost – eficiență.
Liderul de proiect a fost anunțat la 17 ianuarie 2011 că proiectul a fost declarat câștigător. Programul de cooperare transfrontalieră HU-RO este realizat în perioada 2007 – 2013 ca o continuare a programelor INTERREG III.A. (Ungaria) și Phare CBC (România), în cadrul unui sistem instituțional și cadru financiar comun în zona de graniță a celor două țări. Proiectul „Teleradiologia transfrontaliera în județele Csongrad și Arad” se realizează în cadrul programului de Cooperare prioritatea 2.4.1.

Axa de prioritate 2.: Întărirea coeziunii sociale și economice în zona de frontieră
Domeniu de intervenție 2.4: Sistem sanitar și prevenirea riscurilor
2.4.1 Sistem sanitar comun, dezvoltarea infrastructurii de gestionarea riscurilor 

Scopul proiectului este oferirea unor soluții eficiente și sigure pentru unitățile sanitare care se confruntă cu lipsă de radiologi și probleme de diagnosticare.

În cele mai multe unități sanitare momentan funcționează instrumente imagistice analogice de diagnosticare, astfel pe lângă faptul că procesul de examinare este lung, acesta este și costisitor și nu există posibilitatea consultării rezultatelor anterioare pe parcursul tratamentului și solicitarea unei alte păreri de specialitate.

Lipsa unui diagnostic stabilit rapid face ca medicul să fie nevoit să facă intervenții mai îndelungate în timp și mai costisitoare, ceea ce poate duce la spitalizare mai îndelungată pentru bolnav.

Pentru funcționarea sistemului nu este suficientă asigurarea condițiilor tehnice, trebuie să se pună accent pe dezvoltarea resurselor umane. În cadrul proiectului se realizează un șir de formare profesională. Angajații unităților sanitare participante vor beneficia de cursuri de formare in doua etape, a câte două zile, în cadrul cărora își pot însuși utilizarea sistemului și a instrumentelor tehnice, ca mai târziu să poată aplica cu succes această tehnică. După cursurile de formare participanții vor avea posibilitatea să participe la schimburi de experiență și consultări, în cadrul cursurilor de perfecționare organizate în cadrul proiectului în patru etape.

La cursuri și conferințe limba de comunicare va fi limba engleză. În derularea proiectului însă se va pune accent deosebit pe caracterul bilingv. Materialele de informare, declarațiile vor fi redactate atât în limba maghiară, cât și în limba română, de asemenea materialele de specialitate vor și ele bilingve. 

 

Partenerii de Proiect

•      Lider de proiect: Spitalul Policlinic Dr. Diósszilágyi Sámuel (Makó)

•      Partener de Proiect 1: Spitalul Clinic Județean de Urgență (Arad)

•      Partener de Proiect 2: Móra–Vitál Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (Mórahalom)

•      Partener de Proiect 3: Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (Kistelek)

•      Partener de Proiect 4: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit kiemelkedően Közhasznú Kft. (Szeged)

•      Partener de Proiect 5: Csanádpalota Város Önkormányzata

•      Partener de Proiect 6: Maroslele község Önkormányzata

•      Partener asociat : Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad

•      Finanțarea: 85%  Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența din finanțări naționale, respectiv resurse proprii (în cazul partenerilor maghiar 5%, în cazul partenerului din Arad 2%)

 

Bugetul este de 1.737 229,70 EUR, aproximativ 486,5 milioane Ft.

 

Ce înseamnă acest proiect și cooperarea transfrontalieră pentru unitățile sanitare?

 

1. Avantaje generale

Se creează un sistem de telediagnostic, 

– În cadrul căruia se realizează principiile de bază ale teleradiologiei

– Care asigură respectarea standardelor de tratare

– În cadrul căruia nu sunt permise pierderile de date și de calitate a imaginii

– Care asigură siguranță

– Care corespunde cerințelor legate de teleradiologie

2. Pentru spitalul nostru

– Centru de formare

– Centru de proiect

– Centru de consultare

3. Pacienți mulțumiți

4. Angajați mulțumiți

 

Conferință de lansare și conferință de presă

– 8 noiembrie 2011, Hotel Continental Forum, Arad

 

 

 

 

Participanții evenimentului:

– experți și specialiști, respectiv doctori din domeniul telediagnosticii din România și Ungaria

 

Numărul total al participanților:

– 50 de persoane

 

Activitățile și scopurile principale al conferinței:

 

 

Pe lângă prezentarea proiectului, fapt care constituie scopul principal al evenimentului, între scopurile secundare se enumeră: inițierea unei comunicări transfrontaliere între specialiștii din domeniul sanitar, exploatarea posibilităților privind sistemul sanitar din zona de frontieră, prezentarea rețelei  telediagnostică, care va fi implementat prin cadrul acestui proiect.

 

 

Conferința a avut loc la Hotel Continental Forum din Arad, într-o sală de conferințe impozantă, echipată cu videoproiector, ecran de proiecție, sonorizare, iar pe tot parcursul evenimentului a fost asigurata traducerea simultană maghiară - română și română - maghiară. Înainte de conferință participanții au avut posibilitatea de a face cunoștințe la o cafea, iar ca încheiere, după terminarea programului conferinței de lansare și a conferinței de presă au fost invitați la restaurantul hotelului la masă.

 

Rezultatele conferinței:

După cum rezultă din chestionarele de evaluare, participanții conferinței, la terminarea programului au fost entuziasmați de experiențele și de noile idei cumulate. Iar publicul larg, cu ajutorul reprezentanților de presă, a fost informat despre beneficiile proiectului.

 

Două țări, un scop, succes comun!

Două țări, un scop, succes comun!
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în parteneriat cu Spitalul Județean Pándy Kálmán Békés

 

 

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

 

Două țări, un scop, succes comun!

 

Miercuri, 8 iunie, în orașul Gyula, în sala de conferințe Arvay a Spitalului Județean „Pándy Kálmán” a avut loc manifestarea de deschidere a proiectului:

„Vindecare fără granițe între Criș și Mureș – întemeierea bazei comune îngrijirii medicale în județele Arad și Békés” – pe scurt „Gyula - Arad Med”

 

Un proiect comun al Spitalul Județean „Pándy Kálmán” și al Spitalului de Urgență al județului Arad susținut în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013, Fondul European de Dezvoltare Regională a Uniunii Europene.

 

 

Scopul proiectului: îmbunătățirea standardelor în vederea asigurării unei asistențe medicale în condiții de siguranță pentru grupul țintă aflat de-o parte și de alta a frontierei.

 

Activitățile proiectului: dezvoltarea rețelei IT a celor două instituții, în funcție de necesități, realizarea unui registru de evidență a pacienților în conformitate cu legislația în vigoare în ceea ce privește protecția datelor, în vederea evitării unor înregistrări eronate.

 

Obiective: asigurarea unei baze comune de date a celor două instituții medicale partenere, care să asigure accesul la fișele medicale ale pacienților, în conformitate cu legislația în vigoare; asigurarea unui acces facil al informațiilor bugetare; accesul reciproc la informații în vederea unui consult medical / diagnosticare sau prescrierea unui tratament.

 

Ca rezultat al colaborării, locuitorii din regiunea transfrontalieră, în caz de necesitate de  tratament de urgență, pot beneficia într-un timp mai scurt de îngrijire definitivă într-un spital mai apropiat de domiciliul lor.

La lansarea oficială a părții maghiare au luat parte oficialități ale orașului Gyula, reprezentanți ai Spitalului Județean „Pándy Kálmán”, reprezentanții Spitalului  Clinic Județean de Urgență Arad, în frunte cu dr. Bogdan Totolici, manager al  spitalului  și totodată manager de proiect al părții române, invitați speciali și reprezentanți ai presei.    

 

 

Evenimentul s-a bucurat de susținerea mass mediei, atât din partea maghiară, cât și din partea română. Din punct de vedere organizatoric, evenimentul a decurs foarte bine și a reunit întreaga echipă angrenată în acest proiect.

 

 

În aproximativ două săptămâni, partea română urmează să lanseze oficial proiectul, de această dată la Arad.

Proiecte Europene in derulare

 
 
 
 

Creșterea Calității Actului Medical 

Informare Proiect POCU - Creșterea Calității Actului Medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical - organizare cursuri de dezvoltare

profesională pentru medici

  

*Anunț recrutare și selecție personal pe perioadă determinată în cadrul proiectului 


**Rezultate selecție dosare personal proiect POCU (pe perioadă determinată)

 

***Rezultate interviu selecție personal proiect POCU (pe perioada determinată)


****Rezultate finale proiect POCU (pe perioada determinată)

  

 

Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul pandemiei COVID-19

 


 

 

 

 
   
 

Anunţ de participare

 

 

Îmbunătățirea accesului populației din județul Arad la servicii medicale de urgență

   
 

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad

 

„Creșterea calității actului medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical”, POCU/91/4/8/109601

   
   
Teleradiologia transfrontalieră în județele Csongrád-Arad HURO/0802/013
proiect implementat în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013 


   
 Două țări, un scop, succes comun!
 Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în parteneriat cu Spitalul Județean Pándy Kálmán Békés

 

   
   
„Vindecare fără graniţe în regiunea Criş Mures”,
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.
 

Vindecare fără granițe între Criș și Mureș

„Vindecare fără granițe în regiunea Criș Mureș”,
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - România 2007 - 2013, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

 

Programul de Colaborare Uniunea Europeană
Transfrontalieră Fondul European de Dezvoltare Regională
Ungaria – România 2007 - 2013 Două țări, un scop, succes comun!

                        

Numele: „Vindecare fără granițe între Criș și Mureș – întemeierea bazei comune îngrijirii medicale în județele Arad și Békés

 

Cod  HURO/0802/021

 

Proprietar proiect: Spitalul Județean „Pándy Kálmán” din Gyula

 

Bugetul proiectului: 1 968 600 EUR , din care sprijin ERFA 1 673 310 EUR, finanțare

partener din partea statului 225 210 EUR, partea proprie 70 080 EUR

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

Spitalul „Pándy Kálmán” corpului de reprezentanță din Județul Békés și Spitalul Județean din Arad a câștigat un proiect referitor la colaborare transfrontalieră cu titlul „Vindecare fără granițe între Criș și Mureș – întemeierea bazei comune îngrijirii medicale în județele Arad și Békés.”

 

Scopul proiectului: îngrijirea bolnavilor de-a lungul graniței, în scopul sprijinirii acesteia formarea unor sisteme de documentare privind bolnavii, capabil la comunicare, cuprinzând și radiologia digitală.

 

Rezultate scontate:  siguranța îngrijirii bolnavilor la un nivel mai ridicat, utilizarea optimă a aparaturii de diagnosticare de mare valoare.

 

Interesul comunității: Nu va exista impedimentul că informațiile vitale nu ajung la timp la locul unde bolnavul este internat la urgență într-un spital apropiat. Cu utilizarea mai bună a resurselor se poate realiza o îngrijire la nivel mai ridicat.

 

Actualități, situația momentană: Proiectul nostru a câștigat sprijinul, momentan se întocmește contractul de susținere.

 

Conținutul prezentei pagini web nu reflectă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.