Două țări, un scop, succes comun!

Print Email
     
 
Două țări, un scop, succes comun!
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în parteneriat cu Spitalul Județean Pándy Kálmán Békés

 

 

www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

 

Două țări, un scop, succes comun!

 

Miercuri, 8 iunie, în orașul Gyula, în sala de conferințe Arvay a Spitalului Județean „Pándy Kálmán” a avut loc manifestarea de deschidere a proiectului:

„Vindecare fără granițe între Criș și Mureș – întemeierea bazei comune îngrijirii medicale în județele Arad și Békés” – pe scurt „Gyula - Arad Med”

 

Un proiect comun al Spitalul Județean „Pándy Kálmán” și al Spitalului de Urgență al județului Arad susținut în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013, Fondul European de Dezvoltare Regională a Uniunii Europene.

 

 

Scopul proiectului: îmbunătățirea standardelor în vederea asigurării unei asistențe medicale în condiții de siguranță pentru grupul țintă aflat de-o parte și de alta a frontierei.

 

Activitățile proiectului: dezvoltarea rețelei IT a celor două instituții, în funcție de necesități, realizarea unui registru de evidență a pacienților în conformitate cu legislația în vigoare în ceea ce privește protecția datelor, în vederea evitării unor înregistrări eronate.

 

Obiective: asigurarea unei baze comune de date a celor două instituții medicale partenere, care să asigure accesul la fișele medicale ale pacienților, în conformitate cu legislația în vigoare; asigurarea unui acces facil al informațiilor bugetare; accesul reciproc la informații în vederea unui consult medical / diagnosticare sau prescrierea unui tratament.

 

Ca rezultat al colaborării, locuitorii din regiunea transfrontalieră, în caz de necesitate de  tratament de urgență, pot beneficia într-un timp mai scurt de îngrijire definitivă într-un spital mai apropiat de domiciliul lor.

La lansarea oficială a părții maghiare au luat parte oficialități ale orașului Gyula, reprezentanți ai Spitalului Județean „Pándy Kálmán”, reprezentanții Spitalului  Clinic Județean de Urgență Arad, în frunte cu dr. Bogdan Totolici, manager al  spitalului  și totodată manager de proiect al părții române, invitați speciali și reprezentanți ai presei.    

 

 

Evenimentul s-a bucurat de susținerea mass mediei, atât din partea maghiară, cât și din partea română. Din punct de vedere organizatoric, evenimentul a decurs foarte bine și a reunit întreaga echipă angrenată în acest proiect.

 

 

În aproximativ două săptămâni, partea română urmează să lanseze oficial proiectul, de această dată la Arad.