Teleradiologia transfrontalieră în județele Csongrád - Arad

Print Email
     
 
Teleradiologia transfrontalieră în județele Csongrád - Arad HURO/0802/013
proiect implementat în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013


Ce înseamnă acest proiect și cooperarea transfrontalieră pentru instituții?

 

Misiunea liderului de proiect în legătură cu acesta: "... Un proiect înseamnă provocare permanentă, nu doar în momentul elaborării sale, ci și pe parcursul implementării și încheierii. Aceeași însemnătate a avut și pentru spitalul nostru. Un proiect, dincolo de provocare, înseamnă stare de alertă permanentă, motivare, necesită inovativitate permanentă și dedicare totală din partea tuturor. Aceasta a fost adevărata sarcină pentru noi toți. În afară de faptul că proiectul este câștigător, cel mai mare succes al său îl reprezintă eficacitatea.” - secvență din crezul proiectului.

 

Informații generale

Acesta este un proiect elaborat și prezentat în cadrul HURO/0802 AF, scopul său de bază fiind cooperarea româno – maghiară, întărirea coeziunii, exploatarea posibilităților din sistemul sanitar din zona de frontieră. Proiectul a fost prezentat în două faze.
La 16 februarie 2009 s-a prezentat în primă fază, apoi, după o apreciere pozitivă, partenerii au avut posibilitatea ca până la 6 aprilie 2010 să prezinte proiectul definitiv, elaborat  pe baza ideii inițiale, să elaboreze studiul de fezabilitate și analiza cost – eficiență.
Liderul de proiect a fost anunțat la 17 ianuarie 2011 că proiectul a fost declarat câștigător. Programul de cooperare transfrontalieră HU-RO este realizat în perioada 2007 – 2013 ca o continuare a programelor INTERREG III.A. (Ungaria) și Phare CBC (România), în cadrul unui sistem instituțional și cadru financiar comun în zona de graniță a celor două țări. Proiectul „Teleradiologia transfrontaliera în județele Csongrad și Arad” se realizează în cadrul programului de Cooperare prioritatea 2.4.1.

Axa de prioritate 2.: Întărirea coeziunii sociale și economice în zona de frontieră
Domeniu de intervenție 2.4: Sistem sanitar și prevenirea riscurilor
2.4.1 Sistem sanitar comun, dezvoltarea infrastructurii de gestionarea riscurilor 

Scopul proiectului este oferirea unor soluții eficiente și sigure pentru unitățile sanitare care se confruntă cu lipsă de radiologi și probleme de diagnosticare.

În cele mai multe unități sanitare momentan funcționează instrumente imagistice analogice de diagnosticare, astfel pe lângă faptul că procesul de examinare este lung, acesta este și costisitor și nu există posibilitatea consultării rezultatelor anterioare pe parcursul tratamentului și solicitarea unei alte păreri de specialitate.

Lipsa unui diagnostic stabilit rapid face ca medicul să fie nevoit să facă intervenții mai îndelungate în timp și mai costisitoare, ceea ce poate duce la spitalizare mai îndelungată pentru bolnav.

Pentru funcționarea sistemului nu este suficientă asigurarea condițiilor tehnice, trebuie să se pună accent pe dezvoltarea resurselor umane. În cadrul proiectului se realizează un șir de formare profesională. Angajații unităților sanitare participante vor beneficia de cursuri de formare in doua etape, a câte două zile, în cadrul cărora își pot însuși utilizarea sistemului și a instrumentelor tehnice, ca mai târziu să poată aplica cu succes această tehnică. După cursurile de formare participanții vor avea posibilitatea să participe la schimburi de experiență și consultări, în cadrul cursurilor de perfecționare organizate în cadrul proiectului în patru etape.

La cursuri și conferințe limba de comunicare va fi limba engleză. În derularea proiectului însă se va pune accent deosebit pe caracterul bilingv. Materialele de informare, declarațiile vor fi redactate atât în limba maghiară, cât și în limba română, de asemenea materialele de specialitate vor și ele bilingve. 

 

Partenerii de Proiect

•      Lider de proiect: Spitalul Policlinic Dr. Diósszilágyi Sámuel (Makó)

•      Partener de Proiect 1: Spitalul Clinic Județean de Urgență (Arad)

•      Partener de Proiect 2: Móra–Vitál Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (Mórahalom)

•      Partener de Proiect 3: Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (Kistelek)

•      Partener de Proiect 4: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit kiemelkedően Közhasznú Kft. (Szeged)

•      Partener de Proiect 5: Csanádpalota Város Önkormányzata

•      Partener de Proiect 6: Maroslele község Önkormányzata

•      Partener asociat : Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad

•      Finanțarea: 85%  Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența din finanțări naționale, respectiv resurse proprii (în cazul partenerilor maghiar 5%, în cazul partenerului din Arad 2%)

 

Bugetul este de 1.737 229,70 EUR, aproximativ 486,5 milioane Ft.

 

Ce înseamnă acest proiect și cooperarea transfrontalieră pentru unitățile sanitare?

 

1. Avantaje generale

Se creează un sistem de telediagnostic, 

– În cadrul căruia se realizează principiile de bază ale teleradiologiei

– Care asigură respectarea standardelor de tratare

– În cadrul căruia nu sunt permise pierderile de date și de calitate a imaginii

– Care asigură siguranță

– Care corespunde cerințelor legate de teleradiologie

2. Pentru spitalul nostru

– Centru de formare

– Centru de proiect

– Centru de consultare

3. Pacienți mulțumiți

4. Angajați mulțumiți

 

Conferință de lansare și conferință de presă

– 8 noiembrie 2011, Hotel Continental Forum, Arad

 

 

 

 

Participanții evenimentului:

– experți și specialiști, respectiv doctori din domeniul telediagnosticii din România și Ungaria

 

Numărul total al participanților:

– 50 de persoane

 

Activitățile și scopurile principale al conferinței:

 

 

Pe lângă prezentarea proiectului, fapt care constituie scopul principal al evenimentului, între scopurile secundare se enumeră: inițierea unei comunicări transfrontaliere între specialiștii din domeniul sanitar, exploatarea posibilităților privind sistemul sanitar din zona de frontieră, prezentarea rețelei  telediagnostică, care va fi implementat prin cadrul acestui proiect.

 

 

Conferința a avut loc la Hotel Continental Forum din Arad, într-o sală de conferințe impozantă, echipată cu videoproiector, ecran de proiecție, sonorizare, iar pe tot parcursul evenimentului a fost asigurata traducerea simultană maghiară - română și română - maghiară. Înainte de conferință participanții au avut posibilitatea de a face cunoștințe la o cafea, iar ca încheiere, după terminarea programului conferinței de lansare și a conferinței de presă au fost invitați la restaurantul hotelului la masă.

 

Rezultatele conferinței:

După cum rezultă din chestionarele de evaluare, participanții conferinței, la terminarea programului au fost entuziasmați de experiențele și de noile idei cumulate. Iar publicul larg, cu ajutorul reprezentanților de presă, a fost informat despre beneficiile proiectului.