SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgență, dispeceratele de urgență și dispeceratele integrate de urgență, organizate la nivel de reședință de județ, la nivelul municipiului București și la nivelul municipiilor și orașelor sau acolo unde este necesar.

Centrele unice pentru apeluri de urgență sunt operate de administratorul SNUAU, Dispeceratele de urgență sunt operate de agențiile specializate de intervenție iar Dispeceratele integrate de urgență sunt operate de administratorul SNUAU și de agențiile specializate de intervenție.

112 este compus din personal specializat care răspunde la apelurile de urgență 24 din 24 de ore. Ei sunt instruiți pentru a asista apelanții în cazuri de urgență și a-i ajuta în cel mai scurt timp posibil.

Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 se apelează atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publicăproprietatea publică sau privată ori mediul.

112 să identifice numărul de telefon (ANI) de la care este apelat serviciul de urgență, să identifice apelantul și să localizeze apelul (ALI), incidentul produs (în baza unui index de incidente) precum și resursele de intervenție cele mai apropiate (AVL). Acest lucru este posibil cu ajutorul indicilor/sistemelor de identificare:

ANI identificarea automată a numărului de telefon: pe monitorul operatorului apare numărul postului telefonic de unde este apelat sistemul.
ALI  identificarea automată a locației: pe monitorul operatorului apar adresa apelantului, locul de unde acesta sună și o serie de informații suplimentare necesare pentru a exploata toate resursele în vederea găsirii soluției optime pentru a ajunge în timp util la locul incidentului.

În vederea soluționării cazurilor de urgență, se folosește și aplicația AVL (Automatic Vehicle Location) care identifică poziția autovehiculelor angajate în procesul de intervenție la situațiile de urgență dotate cu echipamente de comunicații radio (convenționale sau digitale) care conțin un subsistem GPS. Pentru a putea transmite datele între terminalele mobile și serverul AVL, aplicația AVL utilizează rețelele radio digitale și/sau analogice (convenționale), pentru poziționarea vehiculelor de intervenție și identificarea traseelor optime de deplasare a acestora.

Apelul la 112 este universal și gratuit.

Numărul de urgență 112 este gratuit și poate fi apelat din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă.

Abonații care apelează 112 nu plătesc sume suplimentare la factura telefonică.
Un operator de la Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 va adresa anumite întrebări apelantului cu privire la natura urgenței pentru care solicită ajutor și va transfera apelul către agențiile serviciilor specializate de intervenție responsabile să intervină la tipul de incident semnalat.

Dacă apelați Serviciul de urgență 112 trebuie să anunțați:

  • Ce urgență aveți;
  • Unde este urgența;
  • Unde vă aflați;
  • De la ce număr de telefon sunați;
  • Cum vă numiți.

După furnizarea acestor date trebuie să rămâneți la telefon pentru a fi puși în legătură cu agenția de urgență de care aveți nevoie și pentru a primi eventuale recomandări.

Dacă legătura cu numărul 112 se întrerupe, trebuie să sunați din nou. Rămâneți calmi și răspundeți la toate întrebările; nu închideți până când nu vi se cere acest fapt.

Sunați la 112 doar dacă aveți o urgență!

Serviciul de urgență 112 funcționează permanent, 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

( informații preluate de pe www.112.ro )

Accesibilitate