Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

  • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, modifică data desfășurării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Secția Clinică ATI I

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Secția Clinică ATI II

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie

Concursul se va desfaşura la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,  str.Andrenyi Karoly, nr. 2-4, după cum urmează, proba scrisă va avea loc în data de 01.08.2022 începând cu orele 10:00, proba practică va avea loc în perioada 03.08.2022 începând cu orele 10:00, iar interviul va avea loc în perioada 08.08.2022 începând cu orele 10:00 pentru posturile vacante pe perioadă nedeterminată.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

26414_rezultat_final_fiziokinetoterapeuți

Size: 156.65 KB
Hits: 372
Date added: 10.08.2022
pdf

26414_Rezultat_proba_interviu_fiziokinetoterapeut

Size: 140.30 KB
Hits: 283
Date added: 08.08.2022
pdf

26416_rezultat_proba_practică_fiziokinetoterapeuți

Size: 139.58 KB
Hits: 348
Date added: 03.08.2022
pdf

26414_rezultate_contestație__fiziokinetoterapeuți

Size: 122.46 KB
Hits: 309
Date added: 02.08.2022
pdf

26414_Rezultat_proba_scrisa_fiziokinetoterapeut

Size: 318.42 KB
Hits: 426
Date added: 01.08.2022