Având în vedere prevederile Ordinului MS nr. 1.168 / 2022 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, Spitalul  Clinic Județean de Urgență Arad organizează examen pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi:

      –1 post cu normă întreaga de medic primar medicină internă (S) la Compartimentul Îngrijiri Paliative Ghioroc  

      -1 post cu 0,5 normă de medic specialist (S) la Secția Clinică Medicină Internă II

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează :

-proba scrisă, care va avea loc la sala de curs aflată la Secția Clinică Medicină Internă II (P-ța. M. Viteazu nr. 7-8) în data de 18.05.2022, începând cu orele 11:00.

-proba clinică/practică, care va avea loc in data de 19.05.2022 la Secția Clinică Medicină Internă II (P-ța. M. Viteazu nr. 7-8) începând cu orele 11:00 

      –1 post cu normă întreagă de medic specialist  medicină de laborator (S) la  Laboratorul Clinic de Analize Medicale,  

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează :

-proba scrisă, care va avea loc la Laboratorul Clinic de Analize Medicale, în data de 18.05.2022,  începând cu orele 10:00.

-proba clinică/practică, care va avea loc la Laboratorul Clinic de Analize Medicale în data de 19.05.2022, începând cu orele 10:00.

      –1 post cu normă întreagă de  medic specialist neurologie (S) la Secția Clinică Neurologie  

      –2 posturi cu 0,5 normă de  medic specialist neurologie (S) la Secția Clinică Neurologie  

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

-proba scrisă, care va avea loc la sala de curs de la Secția Clinică Medicină Interna I, în data de 18.05.2022, începând cu orele 10:00.

-proba clinică/practică, care va avea loc la în data de 19.05.2022, începând cu orele 10:00. 

      -3 posturi  cu 0,5 normă de medic specialist ortopedie traumatologie (S) la  Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

-proba scrisă, care va avea loc la Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie, în data de 18.05.2022, începând cu orele 11:00.

-proba clinică/practică, care va avea loc în data de 19.05.2022 la Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie începând cu orele 11:00.

      –1 post cu normă întreagă de  medic specialist epiedemiologie(S) la  Serviciul de Prevenire al Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

-proba scrisă, care va avea loc la sala de curs din cadrul Secției Clinice Pediatrie  II, în data de 19.05.2022,  începând cu orele 9:00.

-proba clinică/practică, care va avea loc in data de 20.05.2022, începând cu orele 9:00.

-1 post cu 0,5 normă de medic specialist (S) la Secția Clinică Pediatrie I

-1 post cu 0,5 normă de medic primar (S) la Secția Clinică Pediatrie II

Examenul  constă în 2 etape succesive, după cum urmează :

-proba scrisă, care va avea loc la sala de curs din cadrul Secției Clinice Pediatrie  II, în data de 19.05.2022, începând cu orele 9:00.

-proba clinică/practică, care va avea loc în data de 20.05.2022, începând cu orele 9:00.

Candidații vor depune cererea de înscriere la examen la Serviciul RUNOS – Biroul Resurse Umane aflat în locația din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277,  până la data de 13.05.2022, orele 16:00.

Se pot prezenta la proba clinică/practică numai candidații declarați „admis” la proba scrisă.

Bibliografie

Rezultate