Chestionar de evaluare a satisfacției pacienților / aparținătorilor

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și a creșterii calității acestora, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos.
P1 - Step 1 of 3

ELEMENTE DE SOCIO-DEMOGRAFIE

NOTĂ: Colectarea informațiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Accesibilitate