Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post consilier II (S) la Serviciul RUNOS – Biroul Resurse Umane Cerințe și condiții de participare:

  • diploma de licență în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste (științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării, științe economice, filologie)
  • 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite;

1 post Economist IA (S) la Serviciul RUNOS – Biroul Salarizare Cerințe și condiții de participare:

  • diploma de licență în domeniul științe economice;
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

Bibliografie

Download all
pdf

36208_bibliografie economist 1a

Bibliografie economist IA
Size: 250.53 KB
Hits: 391
Date added: 15.09.2021
pdf

36208_bibliografie consilier ii

Bibliografie Consilier II
Size: 434.00 KB
Hits: 348
Date added: 15.09.2021

Rezultate