Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

Având în vedere:

prevederile  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Ordinului MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale ale personalului contractual din unitățile sanitare publice cu modificările și completările ulterioare;

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează examen de promovare în functie pentru:

  • 1 asistent medical la Secția Clinică Chirurgie Generala I
  • 4 asistenți medicali la Compartimentul ATI 4
  • 1 asistent medical la Unitatea Transfuzii Sanguine
  • 1 asistent medical la Secția Clinică Psihiatrie
  • 4 asistenți medicali la Secția Clinică ATI II
  • 1 asistent medical la Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie.
  • 1 registrator medical principal la Secția Clinică Pediatrie I
  • 1 registrator medical la Centrul de Calcul
  • 1 registrator medical principal la Secția Clinică Chirurgie Generală I – Compartiment Neurochirurgie

Examenul de promovare  va avea loc în data de 30.09.2022, orele 10:00,  la Sala de curs din cadrul UPU-SMURD Arad.               â

Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei și a tematicii anexate.

Rezultatele examenului de promovare se vor afișa în data de 03.10.2022,  orele 10:00.

Termenul de contestație : 03.10.2022, orele 15:00.

Bibliografie

Download all
pdf

34508_tematică_și_bibliografie_ promovare_registratori_medicali

Size: 310.69 KB
Hits: 433
Date added: 14.09.2022
pdf

34508_tematică_și_bibliografie_ promovare_asistenți_medicali

Size: 341.09 KB
Hits: 485
Date added: 14.09.2022

Rezultate

Download all
pdf

34508_rezultat_probă_scrisă_promovare_asitenți_medicali

Size: 165.57 KB
Hits: 473
Date added: 03.10.2022
pdf

34508_rezultat_probă_scrisă_promovare_registratori_medicali

Size: 125.56 KB
Hits: 380
Date added: 03.10.2022