Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad încheie pe perioada determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu :

1 medic specialist în specialitatea gastroenterologie, în cadrul secției clinice gastroenterologie -1/2 norma ;

1 medic specialist/primar într-una din următoarele specialități : medicină internă / medicină generală/ medicină familie /cardiologie/ pneumologie/ neurologie/ oncologie în cadrul  secției îngrijiri paleative,  obligatoriu deținător al unui atestat în îngrijiri paleative, necesare desfășurării activității în cadrul acestei secții -1 normă întreagă

Cei interesați vor depune până la data de 04.04.2023 orele 12:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;
 • b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist/primar dupa caz, copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;
 • b1) diploma de licenta in specialitate ce va fi certificată conform cu orginalul ;
 • c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;
 • d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale si avizul de libera practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul
 • e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
 • g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;
 • h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul
 • i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului
 • j) polita de asigurare de raspundere civila corespunzătoare postului pentru care îsi depune dosarul ;
 • k) copie adeverință privind codul de parafă;

Pentru medicii care opteaza penstru secția Îngrijiri Paleative se solicită în cuprinsul dosarului de înscriere a fi inclusă și dovada existenței unui atestat în  îngrijiri paleative.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 05.04.2023  pe site-ul unității.

În cazul în care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 06.04.2023 orele 12:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 07.04.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Download all
pdf

Proces Verbal

Size: 429.13 KB
Hits: 61
Date added: 27.04.2023
pdf

14063_rezultat_interviu_prestări_servicii_medicale

Size: 53.14 KB
Hits: 313
Date added: 07.04.2023
pdf

13694_stare_dosar_prestări_servicii_medicale

Size: 46.83 KB
Hits: 270
Date added: 05.04.2023
pdf

13695_stare_dosar_prestări_servicii_medicale

Size: 57.36 KB
Hits: 243
Date added: 05.04.2023