Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad incheie pe perioada determinata contract de prestari servicii pentru activitate medicala cu :

1 asistent medicali generalist , cu studii superioare sau postliceale, în cadrul  sectiei clinice pediatrie I

1 asistent medicali generalist , cu studii superioare sau postliceale, în cadrul  Cabinetului Oncologie Medicala

3 asistenti medicali generalisti, cu studii superioare sau postliceale,  în cadrul  sectiei clinice oncologie medicala

Cei interesați vor depune până la data 01.02.2023 orele 14:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b)copie ce va fi certificată conform cu orginalul  , dupa documentele care atesta nivelul studiilor superioare sau postliceale ( diploma)

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;

d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de libera practică sau adeverinta eliberata de OAMGMAMR, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul ;

e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul

i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului in copie conform cu originalul ;

j) copie polita de asigurare de raspundere civila corespunzătoare postului pentru care îsi depune dosarul ;

Caietul de sarcini privind achizitia de prestari servicii medicale poate fi obtinut de la serviciul juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 02.02.2023 pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 03.02.2023 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 03.02.2023 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Download all
pdf

462__stare_dosar_prestări_servicii_personal_medical

Size: 142.89 KB
Hits: 483
Date added: 02.02.2023
pdf

2774_rezultat_interviu_prestări_servicii_personal_medical

Size: 55.69 KB
Hits: 1055
Date added: 20.01.2023