Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad incheie pe perioada determinata contract de prestari servicii pentru activitate medicala cu :

2 psihologi clinicieni, treapta profesionala de specializare in psihologie-practician autonom,  pentru  Cabinetul de  Psihologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad

Cei interesați vor depune până la data 10.02.2023, ora 10:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b) diploma de licenţă şi master dupa caz, copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;

d) atestat de libera practica de la Colegiul Psihologilor, in termen de valabilitate, copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;

e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul

i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului

Caietul de sarcini privind achizitia de prestari servicii medicale poate fi obtinut de la serviciul juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 13.02.2023 pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 14.02.2023 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 14.02.2023 orele 15:00 pe site-ul unității

Rezultate

Download all
pdf

6340_rezultat_interviu_prestări_servicii_medicale

Size: 54.06 KB
Hits: 283
Date added: 14.02.2023
pdf

6144__stare_dosar_prestări_servicii_personal_medical

Size: 68.81 KB
Hits: 238
Date added: 13.02.2023