Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

Proiect finanțat din fonduri PNRR - Cod Proiect: C5-B2.1.a - 85

Creșterea siguranței la incendiu a pacienților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Cod SMIS 155319

Consolidarea infrastructurii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul creșterii gradului de securitate la incendiu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Cod SMIS 155403

Creșterea Calității Actului Medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Cod SMIS 109601

Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul pandemiei Covid-19

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Cod SMIS 141199

Îmbunătățirea capacității unităților medicale din județul Arad în contextul pandemiei COVID-19

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Cod SMIS 138123

Îmbunătățirea accesului populației din județul Arad la servicii medicale de urgență

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Cod SMIS 125384

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Cod SMIS 125385

Accesibilitate