Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul pandemiei Covid-19

Județul Arad, în calitate de beneficiar, lider în cadrul parteneriatului cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, a semnat în data de 27.01.2021 Contractul de Finanțare nr. 483 pentru proiectul:

„Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul pandemiei Covid-19”, Cod SMIS 141199,

finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este:

  • „Protejarea sănătății populației din județul Arad în contextul generat de pandemia COVID-19”.

Obiectivul specific al proiectului este:

  • Creșterea capacității de protecție și prevenție la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul crizei Covid-19

Printre rezultatele preconizate ale proiectului se numără:

  • Dotarea cu echipamente de protecție personală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 14.037.597,00 de lei.
Durata proiectului: 10 luni, conform contractului de finanțare, respectiv: 01.09.2020 – 30.06.2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Documente

Accesibilitate