Consolidarea infrastructurii Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în contextul creșterii gradului de securitate la incendiu

Informare proiect

Județul Arad, în calitate de beneficiar, lider în cadrul parteneriatului cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, a semnat în data de 10.06.2022 Contractul de Finanțare nr. 1520 pentru proiectul:

Consolidarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgență Arad în contextul creșterii gradului de securitate la incendiu”, Cod SMIS 155403, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Cod apel: POIM/963/10/1Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului este: ”Consolidarea capacității de reacție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad la criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale (oxigen medical, aer comprimat medical, vacuum medical) la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
  2. Asigurarea unor surse rezervă de energie electrică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Printre rezultatele preconizate ale proiectului se numără:

  • Reabilitarea instalației de fluide medicale (oxigen medical, aer comprimat medical, vacuum medical) la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și dotarea acestuia cu trei grupuri electrogene pentru asigurarea unor surse rezervă de energie electrică.

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – REACT EU este de 9.886.250,35 lei

Perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare: 22 luni, conform contractului de finanțare, respectiv: 01.03.2022 – 31.12.2023.

Documente

Accesibilitate