Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

UAT Județul Arad a semnat, în data de 22.11.2022, contractul de finanțare nr. 131771 pentru implementarea proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad”, depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C5- Valul Renovării, Axa 2 –  Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice  

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare: 15.334.872,11 lei inclusiv TVA.

Obiectivul proiectului constă în renovarea energetică moderată a Corpurilor de clădire C6 și C7 ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Activitățile proiectului:

  • Renovare energetică moderată Corp clădire C6 în suprafață de 376 mp
  • Renovare energetică moderată Corp clădire C7 în suprafață de 5403 mp
  • Montarea a trei stații de încărcare pentru mașini electrice

Durata proiectului: 36 luni, respectiv 22.11.2022 – 22.11.2025.

Accesibilitate