Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad

Informare proiect

În data de 03.12.2018 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul format din Ministerul Sănătății/Unitatea de implementare și coordonare programe (lider), Județul Arad (membru 1), Spitalul Orășenesc Ineu (membru 2), Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (membru 3), pentru proiectul:

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad” – cod SMIS 125385, finanțat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.1 A „Ambulatorii”.

Obiectivul general al proiectului este:

  • Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii);
  2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile);
  3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Printre rezultatele proiectului se numără:

  1. Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate;
  2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate;
  3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

Valoarea totală a proiectului: 13.685.602,23 lei, din care: contribuția UE (70%): 9.579.921,57 lei, contribuție națională (28%): 3.831.968,60 lei.
Durata proiectului conform contractului de finanțare: 61 luni, respectiv între 01.09.2014 și 30.09.2019

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Regio-Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro/ http://www.inforegio.ro/en/ și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/

Documente

Accesibilitate