Creșterea siguranței la incendiu a pacienților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

Județul Arad, în calitate de beneficiar, lider în cadrul parteneriatului cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, a semnat în data de 23.06.2022 Contractul de Finanțare nr. 1552 pentru proiectul:

„Creșterea siguranței la incendiu a pacienților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad”,  Cod SMIS 155319, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului este: „Îmbunătățirea capacității de gestionare a crizei sanitare determinată de pandemia COVID-19 prin creșterea securității la incendii în cadrului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în vederea asigurării de servicii medicale îmbunătățite și de calitate pentru pacienți”.

 Obiectivul specific al proiectului este:

  1. Instalarea a trei sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendii la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Corp clădire C7, C10 și C11)

Printre rezultatele preconizate ale proiectului se numără:

  • Instalarea a trei sisteme de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu instalate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – REACT-EU este de:  707.286,06 lei

Perioada de implementare  conform  contractului de finanțare este de 18 luni, respectiv: 01.03.2022 – 31.08.2023.

Accesibilitate