Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

încheie pe perioadă determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu :

 

 • 1 medic specialist /primar în specialitatea ORL, cu competențe în pregatirea medicilor rezidenți în cadrul secției clinice ORL -1/2 normă;

Cei interesați vor depune până la data de 28.02.2022 orele 12:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;
 • b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului ;
 • b1) diploma de licenta in specialitate/diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr.797/1997 şi certificatul de grad principal dupa caz, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului
 • c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
 • g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;
 • h) actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.
 • i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului
 • j) polita de asigurare de raspundere civila corespunzătoare postului pentru care îsi depune dosarul ;
 • i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 • k) copie adeverință privind codul de parafă;

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 28.02.2022 ora 15 pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 01.03.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 01.03.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate