În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1.406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad organizează  concurs pentru ocuparea urmatoarelor  funcții:

– medic sef  Sectie Clinica Medicina Interna I,

– medic sef  Sectie Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila,

– medic sef  Sectie Clinica Neurologie,

– medic sef  Sectie Clinica ORL,

– medic sef  Serviciu Clinic de Anatomie Patologica,

– medic sef  Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala,

– medic sef  Sectie Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice,

– medic sef  Sectie Recuperare, Medicina Fizica  si Balneologie,

– medic sef  Centru de Hemodializa,

– medic sef  UPU – SMURD,

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

 • a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copie xerox a diplomei de studii;
 • c) adeverința din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 • d) adeverinta emisa de institutia de invatamant superior care sa ateste calitatea de cadru didactic universitar medical ( pentru functiile din cadrul sectiilor/serviciilor/laboratoarelor clinice),
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
 • f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
 • g) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 • h) certificat privind starea de sănătate;
 • i) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
 • j) in situatia prevazuta la art.1 alin.6 din normele menționate, un document, certificat de grefa, emis de instanta judecatoreasca competenta, din care sa reiasa existenta pe rolul instantei a unui litigiu cu privire la sanctiunea aplicata
 • k) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
 • l) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
 • m) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției / laboratorului / serviciului
 • n) chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și neintrerupt,  în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sanatatii (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) din Ordinul MS nr. 1.406/2006, sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Anuntul este publicat in săptămânalul „Viața medicală” nr. 8 / 24.02.2023.

Bibliografia si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie pe site-ul: www.scjarad.ro

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Serviciul RUNOS.

Model Cadru

Download all
pdf

Model cadru proiect de management

Size: 283.72 KB
Hits: 330
Date added: 24.02.2023

Bibliografie

Download all
pdf

Tematică_și_bibliografie_medic_șef

Size: 302.34 KB
Hits: 216
Date added: 27.02.2023
pdf

Tematică_și_bibliografie_medic_șef_Centru_de_Hemodializă

Size: 314.41 KB
Hits: 165
Date added: 27.02.2023
pdf

Tematică_și_bibliografie_medic_șef_UPU_SMURD_Arad

Size: 253.35 KB
Hits: 234
Date added: 27.02.2023

Rezultate

Download all
pdf

7838_stare_dosar_medici_șefi_secție

Size: 151.21 KB
Hits: 497
Date added: 15.03.2023