La Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad s-a derulat, astăzi, prima probă – prezentarea planului de management – din cadrul concursului pentru ocuparea primelor opt posturi de medici șefi. Candidații pentru aceste posturi – unul pe post – și-au propus, în planul de management prezentat, dezvoltarea serviciilor oferite pacienților și eficientizarea acestora pentru obținerea unui diagnostic rapid și complet.

Candidatul pentru postul de medic șef Secție Clinică Medicină Internă I a identificat, ca principală prioritate, înființarea a două saloane de terapie acută care să asigure servicii medicale complexe pacienților, în stare gravă, internați în această secție.

Principala prioritate din planul de management al medicului candidat pentru șefia Neurologiei are în vederea dezvoltarea programului național pentru accident vascular cerebral acut și pregătirea întregului personalul (implicat în tratamentul pacientului) pentru efectuarea unor proceduri specifice secției (precum tromboliza).

Planul de management al medicului înscris în concurs pentru conducerea Unității de Primire Urgențe pune accentul pe îmbunătățirea condițiilor privind acordarea serviciilor medicale în regim de urgență și pe reducerea timpilor de așteptare prin extinderea sălilor de tratament existente și redesenarea circuitelor medicale.

În cazul Secției Clinice Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, medicul candidat pentru postul de medic șef consideră prioritară dezvoltarea serviciilor medicale de anestezie și terapie intensivă pentru copii, prin dezvoltarea compartimentului de anestezie și terapie intensivă, pentru pacienții minori și achiziționarea de aparatură medicală performantă, cu dotări pediatrice, pentru sala septică de operații a secției.

Planul de management pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală propune obținerea unui punctaj cât mai ridicat pentru încheierea viitorul contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și introducerea unor investigații, care nu sunt cuprinse în contractul cu CAS dar care pot fi efectuate în regim de spitalizare de zi – RMN pentru stadializarea neoplasmului de sân, a melanomului malign și a metastazelor fără punct de plecare.

Candidatul pentru postul de medic șef al Serviciului de Anatomie Patologică își propune introducerea unor servicii noi, prin completarea dotărilor cu aparatură automatizată, necesară realizării determinărilor imunohistochimice/moleculare tisulare, cu posibilitatea efectuării testărilor inclusiv în regim ambulatoriu pentru ca pacientul să aibă acces rapid la stabilirea diagnosticului și a tratamentului personalizat.

În ceea ce privește planul de management pentru Secția Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, candidatul pentru postul de medic șef a pus accentul pe necesitatea îmbunătățirii serviciilor de specialitate în cazul pacienților minori.

Prioritatea candidatului pentru postul de medic coordonator al Centrului de Hemodializă o reprezintă asigurarea activității de dializă în regim de urgență prin redesenarea circuitelor medicale și înființarea unei linii de gardă, la domiciliu, care să intervină prompt în momentul în care este necesară efectuarea acestei proceduri.

Următoarele etape din cadrul concursului de ocupare a posturilor de medici șefi secție vor continua cu probele scrise și practice.