Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile Ordinului MS nr. 869 / 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi de medici din cadrul unității:

un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea boli infecțioase la Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți
un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea oncologie medicală la Secția Clinică Oncologie Medicală
un post vacant cu ½ normă de medic primar confirmat în specialitatea cardiologie la Secția Clinică Cardiologie – Compartiment USTACC
un post vacant cu ½ normă de medic primar confirmat în specialitatea hematologie la Secția Clinică Hematologie
un post vacant cu ½ normă de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie la Secția Clinică Neurologie

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cererea în care candidatul va menționa postul pentru care dorește să concureze;
  • copie xerox de pe diploma de licență și a certificatului de medic specialist, sau, după caz, a certificatului de medic primar;
  • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 869/2015;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că candidatul este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;
  • chitanța de plată a taxei de concurs;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Taxa de participare la concurs este 150 lei și se achită la casieria spitalului ( orar casierie: luni-joi 08:00–11:00 și 13:30–15:00 , vineri 08:00–10:00 și 13:30–15:00, în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08:00–9:30 );

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului în săptămânalul „Viața medicală” iar concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului.
Anunțul este publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr. 47 / 26.11.2021. ( Dintr-o eroare materială, în conținutul anunțului publicat în „Viața Medicală” a fost inclus un post de medic primar medicină internă, care nu a fost solicitat pentru a fi scos la concurs. Anunțul se va corecta în numărul următor al săptămânalului „Viața Medicală”, prin publicarea unei erate.)
Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, cu sediul în Arad, str. Andrényi Károly, nr. 2-4, tel. 0357/407200, interior 277, de luni-vineri, între orele 10:00–12:00 .

Tematică și Bibliografie

Download all
pdf

46847_tematica_bia

Size: 189.62 KB
Hits: 347
Date added: 26.11.2021
pdf

46847_tematica_oncologie

Size: 204.47 KB
Hits: 386
Date added: 26.11.2021
pdf

46847_tematica_cardiologie

Size: 192.68 KB
Hits: 342
Date added: 26.11.2021
pdf

46847_tematica_hematologie

Size: 236.69 KB
Hits: 383
Date added: 26.11.2021
pdf

46847_tematica_neurologie

Size: 193.45 KB
Hits: 356
Date added: 26.11.2021

Rezultate