Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

– prevederile  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordinului MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale ale personalului contractual din unitățile sanitare publice cu modificările și completările ulterioare;

organizează examen de promovare în funcțiile de:

  • economist II  la Biroul Aprovizionare Transport
  • economist I la Biroul Aprovizionare Transport
  • registrator medical principal la Compartimentul Nefrologie
  • registrator medical principal la Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie
  • referent de specialitate grad III la Farmacie.

Examenul de promovare pentru functiile de economist II, economist I și registrator medical principal  va avea loc în data de 28.03.2022, orele 09:00,  la sala de curs din cadrul Secției Clinice Pediatrie II, iar examenul de promovare pentru funcția de referent de specialitate grad III  va avea loc in data de 28.03.2022, orele 11:00, la Farmacia spitalului.

Examenul de promovare va consta în elaborarea unei lucrări scrise pe baza bibliografiei si a tematicii anexate.

Rezultatele examenului de promovare se vor afișa în data de 29.03.2022, orele 10:00.

Termenul de contestație : 29.03.2022, orele 15:00.

Tematică și Bibliografie

Download all
pdf

9318_tematică_și_bibliografie_economist_II

Size: 124.70 KB
Hits: 417
Date added: 11.03.2022
pdf

9318_bibliografie_economist_I

Size: 91.39 KB
Hits: 368
Date added: 11.03.2022
pdf

9318_tematică_și_bibliografie_registrator_medical_principal

Size: 247.91 KB
Hits: 476
Date added: 11.03.2022
pdf

9318_tematică_și_bibliografie_referent

Size: 171.04 KB
Hits: 391
Date added: 11.03.2022

Rezultate

Download all
pdf

Rezultat promovare referent de specialitate III

Size: 89.87 KB
Hits: 394
Date added: 29.03.2022
pdf

Rezultate promovare registrator medical principal

Size: 90.83 KB
Hits: 411
Date added: 29.03.2022
pdf

Rezultate promovare economist I si II

Size: 93.39 KB
Hits: 384
Date added: 29.03.2022