Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

In conformitate cu prevederile :

– HG nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinului MS  nr. 1.470 / 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează examene de promovare în grad profesional după cum urmează:

I. Examen de promovare în grad profesional de registrator medical / statistician medical principal (M) pentru următoarele funcții :

  • 1 statistician medical  (M) la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală
  • 3 registratori  medicali  (M) la Compartimentul Registratori  Medicali

 

II. Examen de promovare în grad profesional de autopsier principal (M) pentru următoarele funcții :

  • 1 autopsier  (M) la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică.

Examenul de promovare va avea loc in data de 28.12.2023, incepand cu orele 11,00,  la sala de curs din cadrul UPU – SMURD  și va consta în susținerea unei probe scrise .

Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data susținerii acestuia .

Contestațiile față de rezultatele  examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Rezultatele finale se comunică în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie

Download all
pdf

46979_Bibliografie_registratori_medicali

Size: 297.19 KB
Hits: 330
Date added: 12.12.2023
pdf

46979_Bibliografie_autopsier

Size: 166.74 KB
Hits: 95
Date added: 12.12.2023

Rezultate

Download all
pdf

46979_rezultat_registrator

Size: 113.29 KB
Hits: 140
Date added: 28.12.2023
pdf

46979_rezultat_autopsier

Size: 93.30 KB
Hits: 99
Date added: 28.12.2023