Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

In conformitate cu prevederile :

– HG nr. 1.336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinului MS  nr. 1.470 / 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează examene de promovare în grad profesional după cum urmează:

I. Examen de promovare în grad profesional de  statistician medical principal (M)pentru următoarele funcții :

  • 1 statistician medical  (M) la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

Examen de promovare în grad profesional de  economist IA (S)pentru următoarele funcții :

  • 1 economist I  (S) la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală

III. Examen de promovare în grad profesional de consilier II (S) pentru următoarele funcții :

  • 1 consilier III(S) la Serviciul Juridic – Compartiment Relatii cu Publicul.

Examen de promovare în grad profesional de muncitor calificat -instalator II (G)pentru următoarele funcții :

  • 1 muncitor calificat III – instalator Serviciul Tehnic – Compartiment Tehnic

Examenul de promovare in functia de muncitor calificat II – instalator va avea loc in data de 28.03.2024, incepand cu orele 09,00 in cadrul Serviciului Tehnic  și va consta în susținerea unei probe practice.

Punctajul minim pentru promovare este de 50 puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data susținerii acestuia .

Contestațiile față de rezultatele  examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Rezultatele finale se comunică în scris,  prin afișare pe site-ul spitalului, în termen de 2 zile lucrătoare  de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie

Descarcă toate
pdf

9531_Bibliografie_promovare_consilier_II

Mărime: 134.68 KB
Accesări: 38
Data adăugării: 13.03.2024

Rezultate

Descarcă toate
pdf

9531_rezultat_promovare_statistican_economist

Mărime: 116.18 KB
Accesări: 6
Data adăugării: 29.03.2024
pdf

9531_rezultat_promovare_statistican_consilier

Mărime: 105.11 KB
Accesări: 6
Data adăugării: 29.03.2024
pdf

9531_rezultat_promovare_muncitor

Mărime: 107.90 KB
Accesări: 4
Data adăugării: 29.03.2024