Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) și alin. (6) din  OUG nr. 34 / 15.05.2023  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  în vigoare din data de 15.05.2023,   potrivit cărora :

(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

  a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

  b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

     “(6) Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul.”

Vă aducem la cunoștință următoarele :

  1.      Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de infirmieri, brancardieri, muncitori necalificați supraveghere bolnavi periculoși  și autopsier, care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 15.269 / 19.04.2023,  continuă conform calendarului stabilit, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor fiind afișat  la data de 10.05.2023, anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023.
  2.    Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali și infirmiere care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 15.270 / 19.04.2023,  continuă conform calendarului stabilit, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor fiind afișat  la data de 10.05.2023, anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023.
  3.    Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de fiziokinetoterapeuți și registratori  medicali care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 15.503 / 20.04.2023,  continuă conform calendarului stabilit, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor fiind afișat la data de 12.05.2023, anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023.
  4.   Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 16.057 / 25.04.2023,  se suspendă, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor nefiind afișată anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023. Conform calendarului de concurs acesta urma să fie afișat la data de 16.05.2023 .
  5. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 17.309 / 03.05.2023,  se suspendă, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor nefiind afișat anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023. Conform calendarului de concurs acesta urma să fie afișat la data de 25.05.2023 .
  6. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog, asistenți medicali și infirmieri care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 17.310 / 03.05.2023,  se suspendă, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor nefiind afișat anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023. Conform calendarului de concurs acesta urma să fie afișat la data de 25.05.2023 .
  7. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șef birou salarizare și muncitori necalificați care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 17.311 / 03.05.2023,  se suspendă, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor nefiind afișat anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023. Conform calendarului de concurs acesta urma să fie afișat la data de 25.05.2023 .
  8. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator și inginer care au fost cuprinse în anunțul de concurs publicat sub nr. 17.541 / 04.05.2023,  se suspendă, în cazul acestora rezultatul selecției dosarelor nefiind afișat anterior intrării în vigoare a OUG nr. 34 / 2023. Conform calendarului de concurs acesta urma să fie afișat la data de 25.05.2023 .