Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad incheie pe perioada determinata contract de prestari servicii pentru activitate medicala cu :

1 kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut cu studii superioare, la Compartimentului NPI din cadrul Sectia Pediatrie II

Cei interesați vor depune până la data 27.06.2024 orele 12:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  • a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;
  • b)copie ce va fi certificată conform cu orginalul  , dupa documentele care atesta nivelul studiilor superioare sau postliceale ( diploma)
  • c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;
  • d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de libera practică din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul ;
  • e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
  • f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
  • g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;
  • h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul
  • i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului in copie conform cu originalul ;
  • j) copie polita de asigurare de raspundere civila corespunzătoare postului pentru care îsi depune dosarul ;

Caietul de sarcini privind achizitia de prestari servicii medicale poate fi obtinut de la serviciul juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 27.06.2024 pana la  ora 15 pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 28.06.2024 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 28.06.2024 orele 14:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Download all