Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

încheie pe perioada determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu:

2 fizicieni medicali, în cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala.

Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)  intre 0-2 ani vechime în specialitate

Cei interesați vor depune până la data 10.11.2022 orele 10:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b) Diploma de licenta finalizare studii superioare in fizica medicala sau echivalent (matematica, informatica, chimie fizica, inginerie electronica, electrica sau mecanica, bioinginerie medicala, etc.), copie, ce va fi certificată conform cu orginalul;

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată conform cu orginalul  ;

d) Declaratie pe prorie raspundere ca va urma sa efectueze Cursul de radioprotectie nivel 2 – pentru persoane cu studii superioare cu aviz CNCAN in vederea obtinerii minim a permisului de exercitare nivel 1 ce va fi eliberat de titularul de autorizatie. Efectuarea programelor de instruire pentru obtinerea permiselor de exercitare nivel 1 si 2, sunt necesare desfasurarii in siguranta a activitatilor ce implica utilizarea unor echipamente radiologice.

In cazul detinerii certificatului de curs de radioprotectie în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, nivel 2, avizat CNCAN, in termen de valabilitate si nu mai vechi de 5 ani, se depune documentul în copie, ce va fi certificată conform cu orginalul.

e) certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

f) cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, ce va fi certificată conform cu orginalul

i) dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală, Certificat eliberat de Registrul Comertului

Caietul de sarcini privind achizitia de prestari servicii medicale poate fi obtinut de la serviciul juridic al spitalului.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 11.11.2022  pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 14.11.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 14.11.2022  orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Download all
pdf

42636_rezultat_selecție_dosar_prestări_servicii_medicale

Size: 47.44 KB
Hits: 414
Date added: 11.11.2022